Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)

Lars Luscuere - Adviseur duurzaamheid

Beschrijving

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor schrijft het EVZ diverse publicaties, organiseert bijeenkomsten/webinars, faciliteert de portefeuilleroutekaartenaanpak, en nog veel meer. Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren voor de ontwikkeling van haar activiteiten. Het EVZ wordt uitgevoerd door Stimular/Milieuplatform Zorgsector en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz. Het EVZ is één van de pijlers van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed.

Initiatieven

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) presenteert de volgende initiatieven:

Locatie

Website

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met deze changemaker? Vul dan onderstaand formulier in.

    Deze website is beschermd door reCAPTCHA en de Google
    privacy policy en algemene voorwaarden zijn van toepassing.