Roel Cremer - Climate Matters

Everybodygroep

Psycholoog

Beschrijving

In de rol van psycholoog is mijn aandacht gericht op mens en omgeving. Dat kan betekenen bijdragen aan een gezonde leef-/werkomgeving en weten wat te doen in geval van crisis (klimaat, millieu, belastend werk, etc.).

In mijn rol als medeoprichter van de stichting ClimateMatters ben ik en is de organisatie betrokken bij de transformatie van bewustwording naar actiebereidheid. Uitgangspunt is dat bewustwording gevoed wordt met kennis en geactiveerd met besef van urgentie.

Mijn aandeel in een kennisnetwerk (Economie&Ruimte) is gericht op gezondheidszorg: het activeren van zelfzorg en zelfregie als middel om persoonlijke gezondheidszorg te bevorderen met accent op pro-actieve en preventieve zorg. Dit laatste zie ik als een vorm van het verlenen van duurzame zorg .

Resultaten

Psycholoog (2012-heden): behandelen van mentale overbelasting, pre-burnout, en trauna, doorgaans in de relatie tot werk.

ClimateMatters: opstarten en regiseren van vergroeningsprojecten bij gemeenten, bedrijventereeinen (Gem. Leiden, Alkmaar, Haarlem: projecten Waardepolder). Aanbod van een transformatietraject Transition Waves Sustainability.

Economie&Ruimte: Kennisseminars en cursusaanbod, koplopers in de zorg

Doelen

Primair doel van mijn initiatieve is werkenden en burgers weerbaar te laten zijn tegen (dreigende) crisis: klimaat, (werk)overbelasting, dreigingen die het veiligheidsgevoel aantasten. Omdat voorgaande systemen gedeeltelijk gefaald hebben is verandering nodig. Omvangrijke systemen zijn echter moeilijk te veranderen. Daarom zijn krachten nodig (innovaties) die het systeem raken (shake the system) en die verandering op gang brengen. Juist hiervoor zijn allianties tussen partijen nodig. Eeen integrale aanpak biedt het nmeeste kans op \’beweging\’. ClimateMatters zoekt die verbindingen.

Te benaderen voor

actieprogramma\’s die raakvlakken hebben met competenties van de hiervoor benoemde instellingen

advies, consult op het vlak van (bio)vergroening in de openbare ruimte en bedrijfsterrein

werkgroepen Transition towards sustainability

duurzaam leven, omgaan met mentale belasting of trauma: Workrelated EMDR

Gedragsverandering

 

 

Op zoek naar

samenwerking, verbinding

projectuitvoering

system change projecten: shake the system

delen van expertise

 

Initiatieven

Roel Cremer - Climate Matters presenteert de volgende initiatieven:

    Deze changemaker heeft nog geen initiatieven

Locatie

Landelijk

Website

https://www.climatematters.nl

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met deze changemaker? Vul dan onderstaand formulier in.

    Deze website is beschermd door reCAPTCHA en de Google
    privacy policy en algemene voorwaarden zijn van toepassing.