Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Omayra Nooitgedagt - Gudino

Beleidsadviseur Duurzaamheid / MVO

Beschrijving

Het MCL ziet het als een uitdaging om groei te realiseren binnen alle randvoorwaarden op milieugebied. Wij verrichten een aanzienlijke inspanning om de milieubelasting die kan ontstaan door onze bedrijfsvoering, te voorkomen en/of te verminderen. Relevante onderwerpen hierbij zijn o.a : energie-efficiency, watermanagement, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, afvalmanagement, meer aandacht voor circulair economie en minder emissies naar lucht, water en bodem en dus een schoner milieu!

Het MCL heeft gezamenlijk met de overheid, zorgkoepels en bedrijfsleven in december 2022 de Green Deal 3.0 ‘ Samen werken aan Duurzame Zorg’  ondertekend en zich daarmee verbonden aan een duurzame agenda en wil hierdoor ook een bijdrage leveren aan een verdere verduurzaming van de gezondheidszorg.

Wij anticiperen op de toekomst, licht Omayra verder toe. “Ons ziekenhuis geldt als voorloper en we willen onze gouden status uiteraard graag behouden. Maar ook bij ons gaat dat zeker niet vanzelf, vooral de nieuwe CO₂-doelstellingen zijn een uitdaging. Ze sluiten aan bij het landelijk klimaatakkoord en de nieuwe en strengere energiewetgeving en zijn dus verplicht.

Nooitgedagt: “De afgelopen twee jaar hebben we stevig ingezet op het verder uitwerken van een integraal lange termijn huisvestingsplan. We werken toe naar een compact ziekenhuis met aanzienlijk en beter gebruik van vierkante meters vloeroppervlak, met meer gebruik van duurzame technologieën, en aan een innovatieve, toekomstbestendige integratie van zorg, onderzoek en onderwijs.”

Nooitgedagt kijkt naar duurzaamheid in de volle breedte. En dat gaat verder dan milieuzorg: “We staan als zorgsector voor grote veranderingen. Preventie van zorg wordt steeds belangrijker. De juiste zorg op de juiste plaats en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn hard nodig.”

Resultaten

MCL is weer in het bezit van het gouden certificaat! Uit de jaarlijkse audit die door het Keurmerkinstituut afgelopen december (2022) is uitgevoerd, blijkt dat het MCL weer ruim aan alle vereiste criteria voldoet en op grond hiervan ontvangt het MCL, ook voor het jaar 2023, voor de 10e keer op rij,  het gouden certificaat.

“Duurzaamheid is een volwaardig onderdeel van ons ondernemingsbeleid”,  licht Omayra Nooitgedagt toe. Zij is beleidsadviseur duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen het MCL en is erg trots op deze erkenning. “We staan voor een duurzame toekomstbestendig gezondheidszorg, waarbij we uitmuntende kwaliteit van zorg leveren, het milieu zo min mogelijk belasten, betaalbare zorg mogelijk maken en behouden én een bijdrage leveren aan de maatschappij.”

Concrete voorbeelden:

  • Van polypropyleen naar papier op de CSA
  • Laadpalen op hoofdparkeerterrein en medewerkersterrein voorzien van 100% groene stroom
  • Stroomvoorziening middels duurzame aardwarmte

Doelen

We zijn en blijven een ambitieus ziekenhuis. Conform de vereiste wetgeving streeft het MCL ernaar om na 2030 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen voor de primaire energieopwekking. In 2030 dient minimaal een CO₂-reductie van 55 procent te worden behaald, met als einddoel in 2050 volledig fossielvrij te zijn. Dat betekent dat we de komende tijd belangrijke keuzes moeten gaan maken. We verkeren momenteel in de plan- en ontwikkelfase, waarin we heel onze energievoorziening onder de loep nemen. Stap voor stap willen we van het gas af.”

Initiatieven

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) presenteert de volgende initiatieven:

Locatie

Landelijk, Friesland

Website

https://www.mcl.nl/meer-over-mcl/over-het-mcl/duurzaamheid

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met deze changemaker? Vul dan onderstaand formulier in.

[contact-form-7 id="903" title="Contact auteur"]