Commissies

Zorg voor klimaat heeft meerdere commissies, bestaande uit zorgverleners uit verschillende sectoren.

WITRUIMTE extra-small

Netwerkplatform

Klaar voor een bredere kijk op gezondheid en gezondheidszorg? Wat is de impact van ons zorgsysteem op onze planeet en leefomgeving en hoe kan deze gereduceerd worden? Zin om zelf iets bij te dragen, maar weet je niet goed hoe te beginnen? Daar willen wij je bij helpen!

WITRUIMTE extra-small

Met behulp van ons netwerk van duurzame zorgprofessionals kunnen we jou op gang helpen door bijvoorbeeld een Greenteam op te zetten op jouw afdeling of in jouw ziekenhuis. We kunnen je handvatten bieden en in verbinding brengen met de juiste personen, zodat je niet zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. We voorzien je graag van powerpoint presentaties, formats voor nieuwe werkwijzen, begrotingen en andere hulpmiddelen om het opstarten van jouw idee te vergemakkelijken. Alle lokale acties samen kunnen een grotere verbetering bewerkstelligen in de gehele zorgsector. Waarbij duurzaamheid, circulariteit en de gezondheid van mens, dier en planeet in al ons werken centraal komt te staan.

Wij zijn ook te benaderen voor een inspirerende presentatie over duurzame zorg en Planetary Health met enkele praktijkvoorbeelden. Heb je reeds een initiatief gestart en deel je graag je expertise en ervaringen? Neem ook dan vooral contact met ons op. Wie weet kunnen we je helpen om anderen te inspireren.

Marloes Frijters

Stuurgroep Zorg voor Klimaat – Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Arno Maas

Stuurgroep Zorg voor Klimaat – Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde

Hugo Touw

Anesthesioloog-intensivist Radboudumc, commissielid Groene IC NVIC

Mona van der Steeg

ZZP-er Zorgvernieuwing

Alise van Heerwaarde

Arts-assistent kindergeneeskunde

Anna Hartman

Master student Geneeskunde

WITRUIMTE medium

Pleitbezorging

De commissie pleitbezorging ziet het als haar taak om de gezondheidsproblemen en sociale onrechtvaardigheid ten gevolge van klimaatverandering en de urgentie hiervan onder de aandacht te brengen binnen de medische wereld en daarbuiten bij beleidsmakers, bij de politiek en bij het brede publiek.

WITRUIMTE extra-small

Wij functioneren als spreekbuis van de werkgroep Zorg voor Klimaat. Gezamenlijk zijn we van mening dat een drastische verandering in beleid onontbeerlijk is om verdere klimaatverandering met bijbehorende nadelige effecten tegen te gaan. Dit omvat beleid in de medische praktijk, maar ook in de politiek, de maatschappij en economie, waarbij met name de verduurzaming van zorgsystemen van belang is. We streven daarom bij een breed publiek gehoord te worden, zowel door onze collega’s in de gezondheidszorg, als de overheid, de Nederlandse en straks internationale burgers.

Sofie Jacobse

Stuurgroep Zorg voor Klimaat – Huisarts in opleiding en promovenda

Irene Vissers

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Keera Jones

Leidinggevende Isala

Winne van Woerden

MSc Global Health

WITRUIMTE medium

Onderwijs

‘Education is the most powerful weapon you can use to change the world’. – Nelson Mandela

WITRUIMTE extra-small

Wij zijn de commissie ‘Onderwijs’.

Sinds de oprichting van de commissie Onderwijs binnen Zorg voor Klimaat zijn er concreet al mooie stappen gezet. In samenwerking met de CO2-assistent zijn we:

  • In gesprek met diverse universiteiten voor het implementeren van het thema duurzaamheid en de wisselwerking tussen de klimaatcrisis en gezondheid(szorg) binnen de zorg in het onderwijs (“Planetary Health”-onderwijs). Hierbij zitten we om de tafel met o.a. docenten, coördinatoren en decanen.
  • Hebben we met De Duurzame Verpleegkundige een brief gestuurd naar het ministerie van VWS waarbij we het thema duurzaamheid in de zorg in het onderwijs hebben aangekaart en nu samen in gesprek gaan over dit onderwerp.
  • Is er een opiniestuk van ons in de krant verschenen.
  • Zijn we bezig om het onderwerp duurzaamheid en klimaat prominenter in de Master ‘International Health’ te krijgen.
  • Samen met De Duurzame Verpleegkundige hebben we contact met V&VN om duurzaamheid in het beroepsprofiel van verpleegkundigen te krijgen, zodat het in het reguliere curriculum komt.

Onze focus is het integreren van het thema klimaat en gezondheid in de verschillende medische opleidingen in Nederland. Dit om onze gezamenlijke gezondheidszorg footprint vele malen te reduceren. Op het moment is er namelijk weinig (lees; geen) aandacht voor dit onderwerp in onze medische opleidingen – en dat vinden we onterecht.

De veranderingen van het klimaat zijn bepalend voor de toekomst van onze planeet, onze toekomstige generaties én ook nu al onze huidige volksgezondheid en juist daar willen we jonge zorgprofessionals bewust van maken . Ons doel: klimaat onderwijs voor zorgprofessionals als structureel onderdeel van de opleiding.

En dan gaat het niet over klimaat adaptatie (aanpassing). Wij hebben het specifiek over onderwijs over klimaat ‘mitigatie’, dwz óók beroepshalve voorkomen van verdere klimaatverandering en -vervuiling. Ons gezondheidszorgsysteem is namelijk verre van ‘duurzaam’ en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 7% CO2 uitstoot van Nederland en voor een indrukwekkende hoeveelheid milieuverontreiniging.

Onze droom en doel is dat de juist de allereerste lessen van onze medische vervolgopleidingen gaan over onze planetary bounderies. En dat vanuit daaruit de kennisoverdracht verder opgebouwd wordt in de resterende opleidingsjaren.

Want… eerst moeten wij leren uitzoomen op de grootste bedreiging voor onze gezondheid en moeten wij leren over de grenzen van onze planeet. Want juist deze grenzen bepalen ons raamwerk voor onze verdere beslissingen als zorgprofessional, alvorens wij inzoomen op ziekte-details en ziekte-behandelingen. Het zijn daarmee niet alleen de ‘prestatie indicatoren’ kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid, doelmatigheid, maar -als eerste- de indicator duurzaamheid die lijdend moet zijn in onze beslissingen voor het leveren van goede zorg en als teken van lange termijnvisie.

Dus… duurzaamheid hoort een centrale plaats te krijgen in ons onderwijs. En dan niet alleen als ‘studieobject’, maar bovenal als belangrijkste oriënterende waarde. Want alleen duurzaamheid is die waarde die maakt dat onze beslissingen toekomst hebben.

Wil jij ook in actie komen om klimaat- en duurzaamheidsonderwijs zo snel mogelijk geïmplementeerd te krijgen in onze opleidingen, dan horen wij graag van jou.

Inge Schepens

Stuurgroep Zorg voor Klimaat – Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Niels Jansen

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Li-Anne Douma

Promovenda

Jorieke van der Stelt

Huisarts in opleiding/Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Annemarie Bergsma

Docent Verpleegkunde

WITRUIMTE medium

Webinars

WITRUIMTE extra-small

De werkgroep webinar verzorgt op dit moment een webinarreeks over duurzaamheid in de zorg. De eerste webinar stond in het teken van de invloed van de gezondheidszorg op het klimaat. De tweede ging over de invloed van klimaatverandering op de gezondheid. De derde webinar ging over leefstijl en de invloed van een duurzame leefstijl op gezondheid én klimaatverandering. 8 november zal er een workshop worden georganiseerd, met als thema: ‘verduurzaming, hoe bespreek je dit op de werkvloer?’. En tot slot organiseren we 6 december nog een inspirerende sessie met reeds bestaande duurzame initiatieven in de zorg.

Lotte Boonen

Stuurgroep Zorg voor Klimaat – Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Kim Platte

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Li-Anne Douma

Promovendus Longgeneeskunde

Jessie Neffke

Huisarts

Inge Schepens

Stuurgroep Zorg voor Klimaat – Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

WITRUIMTE medium

Website & social media

Wij zetten ons in om nieuws en literatuur over klimaat en gezondheid samen te voegen en toegankelijk te maken via onze website, LinkedIn en Instagram.

WITRUIMTE extra-small

We vinden het belangrijk dat er begrijpelijke informatie over klimaatverandering beschikbaar is voor een breed publiek, gebaseerd op de laatste berichtgeving uit de wetenschap. Op deze manier willen we meer bewustzijn en aandacht voor klimaatverandering en de invloed hiervan op gezondheidszorg creëren.

Daarnaast is het onze missie om een ieder die meer wil weten én doen aan duurzaamheid in de zorg met elkaar te verbinden. Hiertoe bouwen wij aan een verbindingsplatform op onze website waar groene zorgverleners elkaar kunnen vinden en van elkaars duurzame initiatieven kunnen leren.
Door kennis en krachten te bundelen, hopen we samen ons doel te bereiken!

Als commissie zorgen wij ervoor dat alle actualiteiten op de website te vinden zijn en verzorgen wij een nieuwsbrief om de laatste updates en activiteiten met ons netwerk te delen.

Bob Schut

Stuurgroep Zorg voor Klimaat – Arts-assistent Intensive Care

Joost Blaauboer

Arts-assistent Spoedeisende Hulp

Sanne Prins

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde

Maarten te Groen

Arts onderzoeker MDL

Karin Spong

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Sofie Flament

Arts-assistent Oogheelkunde

Maaike

WITRUIMTE medium

Overige leden

Verder zijn er veel ander enthousiaste vrijwilligers die buiten de bovenstaande commissies een handje helpen bij het vergroenen van de gezondheidszorg.

WITRUIMTE extra-small

Aimee de Croon

Master student Biomedical Sciences

Angelique Slot

Huisarts

Charlotte Bekker

Onderzoeker

Charlotte Hoffman

Arts-assistent Intensive Care

Caroline

Arts infectieziektebestrijding in opleiding

Deli Issa

Student Geneeskunde

Esther Jurgens

Bestuur Nederlandse vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg

Ella de Vries

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Eva Visser

Huisarts in opleiding/promovenda

Eva Wouda

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Evelyn Brakema

Huisarts in opleiding/promovenda

Floris Triest

Student Geneeskunde

Floor Klungers

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Florentien Hinsenveld

Arts onderzoeker

Iris Wichers

Huisarts

Jeffrie Quarsie

Medisch millieukundige in opleiding

Jaap van der Stel

Oud-lector GGZ Leiden

Juul Bleijsen

Janet van Zwam

Longarts

Liesbeth Timmermans

Docent gedragswetenschappen

Marije Baan

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding

Myrthe Frissen

Medisch millieukundige in opleiding

Rutger de Graaf

Innovatiemanager

Remco van der Pas

Arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde, Docent Antwerpen Global Health

Talitha van der Woel

Huisarts