Over ons

Nederlandse zorgprofessionals die zich inzetten voor Planetary
Health en duurzaamheid in de gezondheidszorg.

WITRUIMTE large

Visie & missie

Onze gezondheid staat in directe relatie tot onze leefomgeving. Klimaatverandering tast deze leefomgeving aan. De uitstoot van broeikasgassen en andere afvalproducten maar ook grootschalig verbruik van grondstoffen veroorzaken directe en indirecte gezondheidsschade. Ook de gezondheidszorg zelf is een grote vervuiler en daarmee medeverantwoordelijk voor dit
probleem. Juist deze sector zou een koploper moeten zijn in duurzaamheid. Het is daarom dringend tijd de gezondheidszorg drastisch aan te pakken voor het behoud van het klimaat en
het leven op aarde.

Zorg voor Klimaat stimuleert samenwerking binnen de duurzame gezondheidszorg, om zo kennis en bewustwording van de relatie tussen klimaat en gezondheid vergroten, zorgverleners te stimuleren om zich in te zetten voor een duurzamere gezondheidszorg en beleidsmakers te overtuigen de transitie naar een milieuvriendelijkere gezondheidszorg in te zetten.

WITRUIMTE medium

Doelstellingen

Zorgprofessionals kennis laten maken met Planetary Health en hun kennis hierover
vergroten.

Middels onze website en social media brengen we Planetary Health onder de aandacht. Daarnaast delen we de nieuwste kennis over dit thema op onze website en worden er jaarlijks webinars georganiseerd.

WITRUIMTE extra-small

Aanzetten tot actie van beleidsmakers zowel binnen als buiten de gezondheidszorg.

We zoeken actief contact met beleidsmakers binnen de zorg, zowel op het niveau van (koepel)organisaties, als ook in de landelijke politiek en internationaal. Het betreft gesprekken met deze spelers, als ook schriftelijk contact en initiatieven als petities. Dit gebeurt in
samenwerking met partnerorganisaties binnen en buiten de zorg.

WITRUIMTE medium

Achtergrond Zorg voor Klimaat

Zorg voor Klimaat is ontstaan als werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde (NVTG) in juli 2020 en functioneert momenteel als zodanig. Als global health professional zullen we ons naast global health en public health moeten focussen op Planetary Health. De gevolgen van klimaatverandering zullen met name in het globale zuiden de meeste gezondheidsschade toebrengen, terwijl de meeste winst in CO2 reductie te halen is in het globale noorden, ook in de gezondheidszorg. De werkgroep is echter ook inclusief voor niet NVTG leden en richt zich op de gehele breedte van de gezondheidszorg.

WITRUIMTE medium

Structuur

Zorg voor Klimaat bestaat uit verschillende commissies met elk één vertegenwoordiger in de stuurgroep.

WITRUIMTE extra-small

Stuurgroep

De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur van Zorg voor Klimaat. Zij zorgt voor het onderhouden van de missie en visie en coördinatie van activiteiten van de commissies.

WITRUIMTE extra-small

Commissies

  • Website & Social Media
  • Planetary Health
  • Webinar
WITRUIMTE extra-small

Groene Zorg Alliantie

Zorg voor Klimaat was in april 2021 één van de oprichters van de Groene Zorg Alliantie. Eén van de stuurgroep leden heeft tevens een vaste plek in het dagelijks bestuur van de Groene Zorg Alliantie.


WITRUIMTE medium