Over ons

Nederlandse zorgprofessionals die zich inzetten voor samenwerking, bewustwording en aanzetten tot actie binnen duurzaamheid in de gezondheidszorg

WITRUIMTE large

Visie & missie

Onze gezondheid staat in directe relatie tot onze leefomgeving. Klimaatverandering tast deze leefomgeving aan. De uitstoot van broeikasgassen en andere afvalproducten maar ook grootschalig verbruik van grondstoffen veroorzaken directe en indirecte gezondheidsschade. Ook de gezondheidszorg zelf is een grote vervuiler en daarmee medeverantwoordelijk voor dit probleem. Juist deze sector zou een koploper moeten zijn in duurzaamheid. Het is daarom dringend tijd de gezondheidszorg drastisch aan te pakken voor het behoud van het klimaat en het leven op aarde.

Zorg voor Klimaat stimuleert samenwerking binnen de duurzame gezondheidszorg, om zo kennis en bewustwording van de relatie tussen klimaat en gezondheid vergroten, zorgverleners te stimuleren om zich in te zetten voor een duurzamere gezondheidszorg en beleidsmakers te overtuigen de transitie naar een milieuvriendelijkere gezondheidszorg in te zetten.

WITRUIMTE medium

Doelstellingen

Beschikbare kennis en ervaring op het gebied van gezondheidszorg en klimaatveranderingen bundelen en toegankelijk maken

Door het starten van een netwerk- en kennisplatform verenigt Zorg voor Klimaat de krachten van (duurzame) zorgverleners. Opgedane kennis en ervaring op het gebied van duurzame ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden overzichtelijk gebundeld op één centrale website, waardoor we deze informatie op een toegankelijke manier beschikbaar maken voor het individu en organisaties. Ook wordt er hierdoor een podium geboden aan duurzame initiatieven, projecten en wetenschappelijk onderzoek.

WITRUIMTE extra-small

Bewustwording vergroten bij (toekomstige) zorgmedewerkers en hen inspireren zich in te zetten voor duurzaamheid in hun werkomgeving

Wetenschappelijke inzichten en activiteiten rondom het thema klimaat en gezondheid worden via onze website en social media (LinkedIn en Instagram) onder de aandacht gebracht. De door ons georganiseerde webinars (4-6 per jaar) bieden verdere verdieping en handvatten binnen vooraf bepaalde onderwerpen. Initiatieven van het netwerk- en kennisplatform kunnen hiervoor als grondslag worden gebruikt en zo verder verspreid.

WITRUIMTE extra-small

Aanzetten tot actie van beleidsmakers zowel binnen als buiten de gezondheidszorg

We zoeken actief contact met beleidsmakers binnen de zorg, zowel op het niveau van (koepel)organisaties, als ook in de landelijke politiek en internationaal. Het betreft gesprekken met deze spelers, als ook schriftelijk contact en initiatieven als petities. Dit gebeurt in samenwerking met partnerorganisaties binnen en buiten de zorg.

WITRUIMTE medium

Achtergrond Zorg voor Klimaat

Zorg voor Klimaat is ontstaan als werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde (NVTG) in juli 2020 en functioneert momenteel als zodanig. De werkgroep is echter ook inclusief voor niet NVTG leden en richt zich op de gehele breedte van de gezondheidszorg. Op langere termijn kan het streven dan ook zijn een meer zelfstandige organisatie met eigen budget te vormen. Mogelijk wordt een link gevormd met een internationaal netwerk in navolging van sommige Europese buurlanden [1].

[1] https://www.klimawandel-gesundheit.de/; http://www.ukhealthalliance.org/; http://climateandhealthalliance.org/

WITRUIMTE medium

Structuur

Zorg voor Klimaat bestaat uit verschillende commissies met elk één vertegenwoordiger in de stuurgroep.

WITRUIMTE extra-small

Stuurgroep

De stuurgroep vormt het dagelijks bestuur van Zorg voor Klimaat. Zij zorgt voor het onderhouden van de missie en visie en coördinatie van activiteiten van de commissies.

WITRUIMTE extra-small

Commissies

  • Netwerkplatform
  • Kennisplatform
  • Website & Social Media
  • Onderwijs
  • Webinar
  • Pleitbezorging
WITRUIMTE extra-small

Groene Zorg Alliantie

Zorg voor Klimaat was in april 2021 één van de oprichters van de Groene Zorg Alliantie. Eén van de stuurgroep leden heeft tevens een vaste plek in het dagelijks bestuur van de Groene Zorg Alliantie.


WITRUIMTE medium