Zorg voor Klimaat

Beschrijving

Zorg voor Klimaat is ontstaan als werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Tropische Geneeskunde (NVTG) in juli 2020 en functioneert momenteel als zodanig. De werkgroep is echter ook inclusief voor niet NVTG leden en richt zich op de gehele breedte van de gezondheidszorg. Op langere termijn is dan ook het streven om een meer zelfstandige organisatie met eigen budget te vormen.

Doelen

Onze gezondheid staat in directe relatie tot onze leefomgeving. Klimaatverandering tast deze leefomgeving aan. De uitstoot van broeikasgassen en andere afvalproducten maar ook grootschalig verbruik van grondstoffen veroorzaken directe en indirecte gezondheidsschade. Ook de gezondheidszorg zelf is een grote vervuiler en daarmee medeverantwoordelijk voor dit probleem. Juist deze sector zou een koploper moeten zijn in duurzaamheid. Het is daarom dringend tijd de gezondheidszorg drastisch aan te pakken voor het behoud van het klimaat en het leven op aarde.

Zorg voor Klimaat stimuleert samenwerking binnen de duurzame gezondheidszorg, om zo kennis en bewustwording van de relatie tussen klimaat en gezondheid te vergroten, zorgverleners te stimuleren om zich in te zetten voor een duurzamere gezondheidszorg en beleidsmakers te overtuigen de transitie naar een milieuvriendelijkere gezondheidszorg zo snel mogelijk in te zetten.

Initiatieven

Zorg voor Klimaat presenteert de volgende initiatieven:

Locatie

Landelijk, Internationaal

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met deze changemaker? Vul dan onderstaand formulier in.

[contact-form-7 id="903" title="Contact auteur"]