Netwerk

Wij geloven dat samenwerking belangrijk is om de transitie naar duurzame zorg te verwezenlijken. Daarom zoeken wij contact met zoveel mogelijk organisaties met dezelfde doelen.

WITRUIMTE large

Op deze pagina bouwen we een verbindingsplatform waar duurzame initiatieven binnen de zorg elkaar kunnen vinden. De hieronder genoemde initiatieven maken reeds deel uit van ons netwerk.

Ben jij aangesloten bij een organisatie die zich bezighoudt op het gebied van klimaat en gezondheid en wil jij in contact komen met ons en/of de andere organisaties? Laat het ons weten via  info@zorgvoorklimaat.nl

WITRUIMTE extra-small

Milieu Platform Zorg (MPZ)

Branchevereniging van zorginstellingen voor kennisuitwisselingen en kennisopbouw voor een duurzame bedrijfsvoering.

WITRUIMTE extra-small

Green Deal Zorg

De Green Deal is een initiatief van de overheid om bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren om de stappen te zetten naar duurzamere gezondheidszorg.

WITRUIMTE extra-small

De CO2-assistent

De CO₂-assistent heeft als doel duurzaamheid en klimaatverandering in de geneeskundeopleiding te implementeren.

WITRUIMTE extra-small

Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)

De NVTG zet zich in voor de gezondheid van alle mensen op de wereld. De vereniging slaat een brug tussen overheden, (hulp)organisaties, de Nederlandse gezondheidszorg en die in lage- en middeninkomenslanden. De NVTG is actief op het terrein van global health. Hierbij is het onderwerp klimaatverandering een belangrijk speerpunt.

WITRUIMTE extra-small

De Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) – commissie duurzaamheid

De LOVAH zet zich in voor duurzame zorg binnen de huisartsgeneeskunde.

WITRUIMTE medium