Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)

Lars Luscuere - Adviseur duurzaamheid

Beschrijving

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor schrijft het EVZ diverse publicaties, organiseert bijeenkomsten/webinars, faciliteert de portefeuilleroutekaartenaanpak, en nog veel meer. Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren voor de ontwikkeling van haar activiteiten. Het EVZ wordt uitgevoerd door Stimular/Milieuplatform Zorgsector en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz. Het EVZ is één van de pijlers van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed.

Initiatieven

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) presenteert de volgende initiatieven:

Locatie

Website

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met deze changemaker? Vul dan onderstaand formulier in.

[contact-form-7 id="903" title="Contact auteur"]