Expertisecentrum verduurzaming zorg (EVZ)

Beschrijving

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor schrijft het EVZ diverse publicaties, organiseert bijeenkomsten/webinars, faciliteert de portefeuilleroutekaartenaanpak, en nog veel meer. Het EVZ luistert naar de behoefte van de sectoren voor de ontwikkeling van haar activiteiten. Het EVZ wordt uitgevoerd door Stimular/Milieuplatform Zorgsector en TNO. De activiteiten worden afgestemd met de brancheorganisaties NFU, NVZ, ActiZ, VGN en de Nederlandse ggz. Het EVZ is één van de pijlers van het kennis- en innovatieplatform maatschappelijk vastgoed.

Resultaten

Kennisbank met publicaties over verduurzaming zorgvastgoed.
Portefeuilleroutekaartenaanpak is samenwerking met zorgbranches.
Monitoring van de zorg in het werk aan portefeuilleroutekaarten.
Samenwerking met andere sectoren maatschappelijk vastgoed binnen het kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
Samenwerking met provinciale ontzorgingsprogramma's maatschappelijk vastgoed.
Diverse bijeenkomsten en webinars. Communicatie- en disseminatieactiviteiten. Website en meer.

Doelen

De zorg faciliteren in het behalen van de klimaatdoelen voor het vastgoed; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.

Te benaderen voor

Vragen over (portefeullieroutekaartenaanpak) verduurzaming zorgvastgoed. Verzorgen van presentaties of bijdragen aan presentaties over verduurzaming zorgvastgoed en het EVZ.

Zorginstellingen om aan de slag te gaan met de portefeuilleroutekaart en deze bij het EVZ in te leveren voor de monitoring.
Goede voorbeelden van verduurzaming en circulair (ver)bouwen in zorgvastgoed.

Array

Website

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/

Categorie

  • Gebouwen en buitenruimte
  • Discipline-overstijgend
  • Niet gebonden aan instelling

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ)