Bijeenkomsten organiseren over de klimaatcrisis en gevolgen hiervan

Beschrijving

Laatst zij iemand tegen mij: In de loop der jaren verschoof mijn zoektocht (zoals ik het soms voelde) van: "Wat is er mis met mij dat ik mijn eigen cultuur niet kan begrijpen?", naar "Hoe verhindert mijn eigen cultuur eigenlijk mijn vermogen om haar te begrijpen?"

Bijeenkomst 11 Mei bij RINO Amsterdam 13.45u - 17.30u
De bijeenkomst gaat over klimaatangst als 'verschuiving van betekenis'.
De bijeenkomst is gratis, maar registreer je svp. van te voren via de website https://www.klimaatpsychologiealliantie.com. In deze bijeenkomst kijken we onderlangs, tussendoor en bovenover naar onze cultuur in relatie tot leven en dood. In onze cultuur moet angst behandeld worden omdat er ogenschijnlijk geen gevaren meer zijn waar je bang voor moet zijn. Omdat we ons niet kunnen voorstellen dat we (echte existentiele) risico's lopen, kunnen we ons misschien ook niet voorstellen hoe positief anders te leven en onze maatschappij anders in te richten. We hebben ons voorstellingsvermogen (als deel van verschuiving in betekenis) heel hard nodig. In de bijeenkomst werken we volgens principes van ‘de veilige ruimte’, onderzoekend, waarderend, luisterend naar jezelf en anderen.

Resultaten

De Klimaatpsychologie Alliantie NL verzorgt laagdrempelige bijeenkomsten die veilig genoeg zijn om te bespreken wat er toe doet en hoe daar mee om te gaan. Het gaat over de klimaatcrisis en de bredere context daarvan.

Doelen

De doelen van de Klimaatpsychologie Alliantie zijn:
- om de klimaatcrisis bespreekbaar te maken en te houden,
- klimaatangst niet af te doen als een individueel probleem waar je voor in behandeling moet (al komt het steeds meer voor dat mensen erg angstig geworden zijn en daar geen goede raadt meer mee weten),
- om de goede aandacht te geven voor de emotionele en psychologische kant van de klimaatcrisis waardoor het beter mogelijk is om de goede maatregelen en acties te nemen (zowel individueel als collectief)
- om vanuit genoemde insteek meerdere professies te helpen samen op te trekken
- om deze psychologische benadering ook in te zetten binnen de ondersteuning van veranderingsprocessen en politieke processen

Array

Website

https://klimaatpsychologiealliantie.com/

Categorie

  • Communicatie en voorlichting
  • Organisatie en gedrag
  • Overig onderwerpen
  • Discipline-overstijgend
  • Overig
  • Niet gebonden aan instelling

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Klimaatpsychologie Alliantie NL