De Duurzame Verpleegkundige

27 september, 2021 | De Duurzame Verpleegkundige

Beschrijving

Landelijke werkgroep voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen (ook: in opleiding of gepensioneerd!), opleidingsfunctionarissen, docenten van zorgonderwijs, andere betrokkenen. Doel is te verbinden, te informeren, samen te werken, te inspireren en te motiveren, op het gebied van Duurzaamheid in de zorg en Planetary health.

Resultaten

- Onderwijsmateriaal voor opleidingen ontwikkelen, door samen hier aan te werken
- Contact met vakverenigingen en politiek Den Haag over nieuwe beroepsprofielen

Doelen

• Iedere helpende, verzorgende en verpleegkundige (in opleiding) is zich bewust van de klimaatimpact van en op de gezondheidszorg, en welke grote invloed wij hebben (bijv. 55% van de BIG-registraties betreft verpleegkundigen) op het klimaat.
• Een netwerk opzetten van betrokkenen, met als doel meer bereik en impact.
• Lobby om Duurzaamheid en Planetary Health onderdeel te laten zijn van het beroepsprofiel, en daardoor van de curricula van zorgopleidingen.
• Zorgonderwijs over Duurzaamheid en Planetary Health samen ontwikkelen, op alle niveau's, zodat we als zorgprofessionals samen grote impact kunnen hebben en eenduidig werken.
• Op regionaal, landelijk en internationaal niveau onze stem laten horen en invloed uitoefenen, om zo de impact op gezondheid door klimaatverandering te minimaliseren.

Te benaderen voor

- Aansluiten bij De Duurzame Verpleegkundige.
- Als steun voor lobby richting politiek, vakverenigingen, etc.
- Vragen, informatie, netwerk, inspiratie en motivatie.

- Enthousiaste helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen (ook als je in opleiding of gepensioneerd bent!), opleidingsfunctionarissen, docenten van zorgonderwijs, andere betrokkenen
- Dit is een initiatief om duurzaamheid binnen de zorgopleidingen (alle niveau’s) en bij zorgprofessionals in het werkveld op de kaart te krijgen
- Het samen ontwikkelen van onderwijs op het gebied van Planetary Health en Duurzaamheid

Array

Website

https://www.deduurzameverpleegkundige.nl/

Categorie

 • Overig onderwerpen
 • Algemeen Militair Arts
 • Ambulance
 • Anesthesiologie
 • Apotheek
 • Arts verstandelijk gehandicapten
 • Bedrijfsgeneeskunde
 • Cardio-thoracale chirurgie
 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Diëtetiek
 • Discipline-overstijgend
 • Fysiotherapie
 • Gynaecologie
 • Huisartsgeneeskunde
 • Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
 • Interne geneeskunde
 • Kaakchirurgie
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische genetica
 • Klinische geriatrie
 • KNO
 • Longgeneeskunde
 • Maatschappij en Gezondheid
 • MDL
 • Medische microbiologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Ouderengeneeskunde
 • Overig
 • Pathologie
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Radiotherapie
 • Reumatologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • SEH
 • Sportgeneeskunde
 • Tandheelkunde
 • Urologie
 • Verzekeringsgeneeskunde
 • Niet gebonden aan instelling

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

De Duurzame Verpleegkundige