Groen pensioen voor de zorgsector

26 juli, 2021 | Groenpensioen

Beschrijving

Pensioenfondsen van zorgpersoneel beleggen tot op de dag van vandaag helaas nog steeds op grote schaal in fossiele industrie (kolen, olie- en gasbedrijven), wapens en soms zelfs nog in tabak. Een groeiend aantal pensioendeelnemers van verschillende zorgpensioenfondsen maakt zich grote zorgen over de beleggingen met hun pensioengeld die schade aan gezondheid en milieu veroorzaken en moedigt hun pensioenfondsen aan tot een verantwoordelijk en duurzaam beleggingsbeleid.

Als zorgsector werken we aan gezondheid, maar ons pensioengeld wordt belegd in vervuilende en gevaarlijke bedrijven, dit staak haaks op ons werk en kán anders. Hoe meer deelnemers hun stem hierover laten horen, hoe groter de druk op de pensioenfondsen om hun beleid te veranderen en aan een gezonde wereld te gaan werken. De klimaatcrisis en gezondheidscrisis gaan namelijk hand in hand.

Met hulp van de pensioendeelnemersbeweging Groen Pensioen zijn wij daarom een oproep petitie gestart naar hun pensioenfondsen toe. Met zorgpersoneel van apothekers, tot verpleegkundigen en artsen in (academische) ziekenhuizen, fysiotherapeuten, verloskundigen etc. willen wij via onze oproep laten zien aan onze pensioenfondsen dat er steun en draagvlak is voor een steviger maatschappelijk verantwoord beleid op deze onderwerpen. Samen met de ondertekenaars van de oproep nodigen we de betreffende pensioenfondsbesturen uit om in gesprek te gaan. Groen Pensioen ziet graag vervolgcontact en constructieve discussies ontstaan tussen pensioendeelnemers en pensioenfondsen.

Deze oproep is een initiatief van: Bram Zuur (MDL-arts, SPMS), Corinne Collette (gepensioneerd huisarts, SPH), Anna Westra (Kinderarts, PFZW) en Hugo Touw (Intensivist, ABP). Wij moedigen zoveel mogelijk mensen uit alle hoeken van de zorg aan om zich bij ons aan te sluiten.

Voor de oproep zie je de link naar de petitie rechts op deze pagina of je kan deze link direct in je browser kopiëren: https://actie.degoedezaak.org/petitions/gezonde-zorgpensioenfondsen

Resultaten

De pensioendeelnemersbeweging Groen Pensioen heeft de portefeuilles van negen pensioenfondsen die de zorgsector voorzien van pensioen nauwkeurig onder de loep genomen omdat de zorgpensioenen zelf hier veel te weinig transparant in zijn naar hun deelnemers. Onze pensioengeldstromen houden oude vervuilende structuren in stand. En dat moet stoppen. Zelfs financieel is dit een rare keuze, daar fossiele bronnen volgens veel actueel onderzoek qua rendement dalen. De (economische) groei op de lange termijn zit in onze duurzame en gezonde wereld.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste zorgpensioenfondsen beleggen in grote milieuvervuilende bedrijven zoals ExxonMobil en Chevron. Kolen, olie- en gasbedrijven (zelfs de zeer vervuilende winning uit teerzand) komen nog op grote schaal voor. Vaak wordt er wel iets gezegd over duurzaamheid, maar zijn er geen concrete uitvoerbare en tijdsgebonden plannen om fossiel af te bouwen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

Ook beleggen vele fondsen ons pensioengeld in grote wapenbedrijven zoals Leonardo, Rheinmetall, General Electric, en Aerovironment. Deze bedrijven produceren daarmee o.a. kernwapens, gevechtsvliegtuigen en raketlanceersystemen die ze leveren aan landen waar mensenrechten ernstig geschonden worden. Sommige fondsen beleggen daarnaast nog via derden in bedrijven die geld verdienen aan tabak. De resultaten zijn per pensioenfonds in het onderzoek toegelicht en op de website van Groen Pensioen terug te vinden: www.groen-pensioen.nl

Over de petitie
Met verschillende zorgverleners lanceerden wij dit jaar een petitie waarbij we alle medewerkers in de zorg oproepen om hun krachten bundelen. De petitie is inmiddels ondertekend door o.a. Raad van Besturen van ziekenhuizen Radboudumc, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, OLVG, UMC Groningen en artsen als Ernst Kuipers, Wanda de Kanter en Diederik Gommers. Maar we willen nog veel meer handtekeningen, help jij mee?!

Wij hebben materiaal dat jou kan ondersteunen om de petitie binnen jouw zorginstelling verder te brengen, benader ons hiervoor gerust! Dit kan via hallo@groen-pensioen.nl

Doelen

Onze doelstellingen zijn:

- Bewustzijn & activatie over dat jij jouw pensioenfonds kan aanspreken op diens vervuilende en gevaarlijke beleggingen
- Zoveel mogelijk handtekeningen onder de petitie
- In gesprek met elk pensioenfonds en diens pensioendeelnemers voor overhandiging van de petitie en constructieve gesprekken over het afbouwen van deze vervuilende en gevaarlijke beleggingen. Met onze petitie roepen wij onze pensioenfondsen specifiek op tot het volgende:

• Stop zo snel mogelijk, maar in elk geval vanaf 2025, met (fossiele) beleggingen in bedrijven die aantoonbaar niet handelen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.
• Stop onmiddellijk met beleggingen in tabak en wapens, inclusief in bedrijven die cruciale onderdelen aanleveren.
• Gebruik je invloed als aandeelhouder in de bedrijven waarin je (nog) zit. Dwing bedrijven te veranderen. Stem in aandeelhoudersvergaderingen vóór besluiten die deze doelen onderschrijven. Stem voor een wereld met gezonde mensen, een veilige toekomst voor kinderen en een gezond klimaat.

Te benaderen voor

Als jij ons wilt helpen bij verspreiden van onze petitie, als je meer wilt weten over jouw pensioenfonds, als je jouw pensioenfonds wilt aanspreken, wij denken en helpen hierin graag mee!

E-mail: hallo@groen-pensioen.nl
Website: www.groen-pensioen.nl

Personeel in ziekenhuizen en zorginstellingen die ons mee willen helpen onze petitie te verspreiden, die hun directies of RvB hierop willen aan spreken en/of hun eigen pensioenfonds willen aanspreken. Wij ondersteunen je hierbij want samen staan we veel sterker in deze oproep!

Array

Website

https://actie.degoedezaak.org/petitions/gezonde-zorgpensioenfondsen

Categorie

  • Inkoop
  • Overig onderwerpen

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Groenpensioen