Huisartsen Utrecht Stad (HUS), werkgroep Duurzaamheid

12 april, 2022 | Jessie Neffke

Beschrijving

Werkgroep binnen de zorggroep HUS (huisartsen Utrecht Stad). Het hoofddoel is huisartspraktijken in Utrecht ontzorgen in het nemen van stappen naar verduurzaming van hun praktijk en praktijkvoering.

Resultaten

- Financiering van zorgverzekeraar om een drietal thema's aan te bieden aan pilotpraktijken.
- per 1 januari 2022 van start gegaan met het ontwikkelen van materiaal voor deze thema's
- per 1 januari 2022 stapsgewijs uitrollen van deze thema's over 15 pilotpraktijken

De thema's zijn:
- Afvalstromen verbeteren
- Medicijnverspilling tegengaan
- Hitteplan implementeren voor de meest kwetsbare patiënten

zie: https://huisartsenutrechtstad.nl/facilitair/duurzaamheid/

Doelen

- de Utrechtse huisarts ontzorgen in het nemen van stappen in verduurzaming zodat ze ondanks de beperkte tijd die de huisartsen hebben met dit thema aan de slag kunnen.
- bewustwording creëren onder eerstelijns zorgverleners in Utrecht en patiënten.
- samenwerken met andere eerstelijns zorgverleners in Utrecht op dit onderwerp.

Te benaderen voor

advies, meedenken , etc

andere thema's voor de eerstelijn waar reeds elders aan gewerkt wordt.

Array

Website

https://huisartsenutrechtstad.nl/facilitair/duurzaamheid/

Categorie

  • Afval en verbruik
  • Communicatie en voorlichting
  • Medicatie
  • Organisatie en gedrag
  • Huisartsgeneeskunde
  • Apotheek
  • Huisartsenpraktijk
  • Overig 1e lijn

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Jessie Neffke