Intrakoop Deelplatform voor de zorg

18 juli, 2021 | Lieke van Kerkhoven

Beschrijving

Transparantie, samenwerken en delen voor een gezonde en duurzame zorg

Het Intrakoop Deelplatform voor de zorg is hét online platform voor iedere zorgorganisatie in heel Nederland, groot en klein, om landelijk, lokaal of intern capaciteit te delen. Één plek waar iedereen vraag en aanbod kan delen van reeds aanwezige spullen, apparatuur, faciliteiten, middelen en mensen. Want de meest duurzame vorm van inkopen is niet inkopen en door beter te benutten wat al aanwezig is zijn we slim bezig. Refuse en Reuse dus!

Alle vormen van capaciteit kunnen op het Intrakoop Deelplatform aangeboden of juist gezocht en gevonden worden. Je kan als organisatie ook een eigen deelplatform aanvragen om in te delen. De voordelen zijn veelzijdig: bespaar inkoopkosten, meer samenwerking met collega's of andere organisaties, minder verspilling van energie en grondstoffen, meer hergebruik.

Resultaten

- Lancering in mei 2021
- Alle ruim 550 Intrakoop leden hebben een account ontvangen
- De eerste transacties zijn een feit!
- Er staan inmiddels ruim 50 advertenties met vraag en aanbod online

Doelen

Doel is in eerste instantie om de hoeveelheid vraag en aanbod te laten groeien en alle leden actief bij het platform te betrekken. Door vraag en aanbod hier op efficiënte wijze bij elkaar te brengen en het hele proces te faciliteren (ook de financiele afhandeling en logistiek) beogen we besparing van inkoopkosten én duurzamer inkopen!

Te benaderen voor

Meer informatie

Organisaties die mee willen doen

Array

Website

https://deelplatform.intrakoop.nl

Categorie

  • Inkoop
  • Discipline-overstijgend
  • GGZ instelling
  • Niet gebonden aan instelling
  • Verpleeg- of verzorgingshuis
  • Ziekenhuis

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Lieke van Kerkhoven