Klimaatpsychologie Alliantie NL

19 januari, 2022 | Klimaatpsychologie Alliantie NL

Beschrijving

De Klimaatpsychologie Alliantie NL is sinds 2018 actief en bestaat uit een groeiend netwerk van professionals die geregeld bij elkaar komen (in wisselende samenstelling) om inzichten en ervaringen uit te wisselen. Op de website staan de activiteiten en via de website kunnen belangstellenden zich ook aanmelden om deel te nemen aan bijeenkomsten. Naast dat een veilige ruimte wordt geboden om uit te wisselen, worden er ook regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Sinds dit jaar is ook gestart met een korte cursus voor hulpverleners (in samenwerking met RINO Amsterdam). De Klimaatpsychologie Alliantie begeleidt op verzoek ook gesprekken in organisaties of in 'de wijk'.

Resultaten

Een groeiend netwerk, (h)erkenning van belang de klimaatcrisis te doorgronden als een uitkomst van de manier waarop onze samenleving functioneert, denkt en praat over de klimaatcrisis (en aanverwante ecologische crisis).
Sinds 2018 vele bijeenkomsten georganiseerd zowel met open agenda (veilige ruimte bijeenkomsten) als met sprekers (thema bijeenkomsten).

De Klimaatpsychologie Alliantie is trots op haar diversiteit van deelnemers en wil deze steeds verder bevorderen.

Zij maakt deel uit van de internationale tak van de Climate Psychology Alliance. zie https://www.climatepsychologyalliance.org

Doelen

De Klimaatpsychologie Alliantie NL heeft als doel een veilige ruimte te bieden waarin en waardoor je kunt praten over gevoelens over de klimaatcrisis. Die gevoelens beperken zich niet alleen door onrust of zelfs angst die veel mensen voelen bij de steeds duidelijkere en urgentere gevolgen van de klimaatcrisis, maar ze gaan ook over hoe wij met de klimaatcrisis omgaan, in de politiek en in de praktische maatregelen in de maatschappij.
Hoewel klimaatpsychologie verwijst naar de psychologie van de klimaatcrisis, behandelt zij niet. Zij kan wel doorverwijzen naar een psychologische hulpverlener als iemand professionele hulp zoekt.

Te benaderen voor

1. Deelname aan gesprekken of thema bijeenkomsten. 2. Aanmelden voor de cursus die in Maart 2022 gegeven wordt specifiek voor hulpverleners, of 3. faciliteren van gesprekken in je organisatie of bv. wijk waar je woont.

Deelnemers uit de zorg en organisaties in de zorg.

Array

Website

https://klimaatpsychologiealliantie.com

Categorie

  • Communicatie en voorlichting
  • Overig onderwerpen
  • Discipline-overstijgend
  • Overig
  • GGZ instelling
  • Niet gebonden aan instelling

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Klimaatpsychologie Alliantie NL