LOVAH- werkgroep duurzaamheid

29 december, 2021 | LOVAH werkgroep duurzaamheid

Beschrijving

De landelijke LOVAH werkgroep Duurzaamheid is opgericht in augustus 2020 door AIOS die vinden dat dit thema ook ons als toekomstig huisartsen aangaat.

We zijn te vinden op: https://www.lovah.nl/werkgroepen/duurzaamheid/

Er is de laatste jaren meer bewustwording van de negatieve gevolgen van klimaatverandering op gezondheid. Andersom heeft de zorgsector ook een groeiende impact op het klimaat. Dit zijn zorgelijke ontwikkelingen. Hoe kunnen wij bijdragen aan een duurzame gezondheidszorg zodat we de uitspraak ‘primum non nocere’ ook waar kunnen maken?

Resultaten

– We organiseerden interactieve webinars ‘Duurzaam Dokteren’ over duurzame (huisartsen)zorg, voor zowel AIOS als opleiders. Hieronder de terugkijklinks naar (een deel van) onze laatste webinars:
* Webinar 2 – Preventie & Duurzaamheid
* Webinar 3 – Isoleren of Compenseren
– We zetten ons in om het thema duurzaamheid via het Landelijk Opleidingsplan in het curriculum te krijgen en we zijn succesvol mede-aanvrager van het SBOH innovatiefonds met ‘Duurzaamheid in de Huisartsopleiding’.
– In samenwerking met De Klimaatdokter hebben we het voor elkaar gekregen dat er op het aankomende LOVAH Congres en NHG Congres is gekozen voor een vegetarische catering.
– We hebben een zakkaartje met duurzame tips voor de (huis)arts gemaakt en verspreid (zie onderaan de pagina).
– We leveren een duurzame tip voor de maandelijkse LOVAH nieuwsbrief.
– We zijn ondertekenaar van de Green Deal zorg 2.0 namens LOVAH Landelijk.
– We werken binnen de LOVAH samen met onder andere de onderwijscommissies en de congrescommissie.
– We werken samen met andere groene initiatieven rond verduurzaming van de zorg, zoals Zorg voor Klimaat, de werkgroep Duurzame Huisartsen, de CO2 assistent, Med-Zero en we zijn onderdeel van de Groene Zorg Alliantie.
– We beheren de voor alle huisartsen (in opleiding) toegankelijke appgroep ‘Huisartsen Duurzaam’.
– We hebben input geleverd voor de nieuwe KNMG gedragsregels.

Doelen

Samen een zo groot mogelijke positieve invloed uitoefenen op klimaat & milieu (en niet schaden)
- Verduurzamen van huisartsopleiding.
- Tools aanbieden aan Haio en huisarts om te verduurzamen op alle vlakken.
- Inspireren van oa collega's om meer met verduurzaming te doen.
- Organisaties die betrokken zijn bij huisartsen(opleiding) motiveren tot stappen in verduurzaming en dit uit te dragen.

Te benaderen voor

Ideeën breed uitdragen onder de huisartsopleiding
Nieuwe initiatieven in huisartsenland/opleiding.

Enthousiaste huisartsen/aios die ook een steen bijdragen aan verduurzaming.

Array

Website

https://www.lovah.nl/werkgroepen/duurzaamheid/

Categorie

  • Huisartsgeneeskunde
  • Huisartsenpraktijk

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

LOVAH werkgroep duurzaamheid