Milieuplatform Zorgsector

18 juli, 2021 | Milieuplatform Zorg (MPZ)

Beschrijving

Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is de branchevereniging voor duurzaamheid in de zorg. MPZ ontwikkelt en verspreidt kennis over duurzame zorg en in haar netwerk en daarbuiten. Een van de belangrijkste instrumenten daarvoor is de Milieuthermometer Zorg, een praktische milieumanagement systeem dat ontwikkeld is voor en door de zorgsector zelf. Leden van MPZ komen overwegend uit de intramurale zorg.

Resultaten

MPZ werkt al 26 jaar aan versnelling van duurzame zorg in Nederland. Aanjager van de landelijke Green Deal Zorg 1.0 en 2.0. Ontwikkelaar van de Milieuthermometer Zorg (Q2 2021: 265 certificaten), Gevaarlijke Stoffen Applicatie, Duurzaam inkopentool, CO2-reductietool. Begin 2021 zijn er ruim 200 leden aangesloten bij MPZ, waarvan bijna alle academische ziekenhuizen, het merendeel vd streekziekenhuizen, ouderenzorg-, gehandicaptenzorg, ggz-instellingen, revalidatie en RIBW's. Sinds 2020 richt MPZ zich ook op de medici met o.a. het manifest voor medici (1000+ ondertekenaars), draaiboek duurzaamheid voor 1e lijn en deelname aan de Groene Zorg Alliantie.

Doelen

MPZ strijdt op alle onderdelen van de bedrijfsvoering in de zorg aan duurzaamheid.
Zie onze ambities op: https://milieuplatformzorg.nl/over-mpz/ambities/

Te benaderen voor

Meer informatie over de Milieuthermometer Zorg of een van de andere tools. We hebben een kennisbank, welke ook deels toegankelijk is voor niet leden.

(Intramurale) zorginstellingen die duurzaamheid breed in de organisatie willen borgen.

Array

Website

https://milieuplatformzorg.nl/

Categorie

 • Afval en verbruik
 • Gebouwen en buitenruimte
 • Inkoop
 • Overig onderwerpen
 • Transport en mobiliteit
 • Discipline-overstijgend
 • Maatschappij en Gezondheid
 • Ouderengeneeskunde
 • Overig
 • Revalidatiegeneeskunde
 • GGZ instelling
 • Huisartsenpraktijk
 • Overig 1e lijn
 • Overig intramuraal
 • Verpleeg- of verzorgingshuis
 • Ziekenhuis

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Milieuplatform Zorg (MPZ)