Onnodig handschoengebruik terugdringen

19 april, 2022 | Zorginstituut Nederland

Beschrijving

• (Niet-steriele) handschoenen zijn niet altijd nodig
• Ze kunnen ook klachten veroorzaken (dermatitis bij zorgverlener)
• Sommige patiënten voelen zich ongemakkelijk(er)
• Onnodige handschoenen hebben onnodige milieu-impact

Resultaten

Great Ormond Street Hospital (kinderziekenhuis, 5.000 medewerkers, 425 bedden, 240.000 polikliniekbezoeken/jaar) deed een implementatie:
• Minder dermatitis, betere ervaring van patiënten, gelijkblijvende infectie aantallen
• Van 11 miljoen handschoenen per jaar naar 7 miljoen

Locatie

Internationaal

Website

https://www.england.nhs.uk/atlas_case_study/the-gloves-are-off-campaign/

Changemaker

Zorginstituut Nederland

Categorie

    Afval en verbruik, Inkoop, Organisatie en gedrag, Algemeen Militair Arts, Ambulance, Anesthesiologie, Apotheek, Arts verstandelijk gehandicapten, Bedrijfsgeneeskunde, Cardio-thoracale chirurgie, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Diëtetiek, Discipline-overstijgend, Fysiotherapie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, Interne geneeskunde, Kaakchirurgie, Kindergeneeskunde, Klinische genetica, Klinische geriatrie, KNO, Longgeneeskunde, Maatschappij en Gezondheid, MDL, Medische microbiologie, Neurochirurgie, Neurologie, Nucleaire geneeskunde, Oogheelkunde, Orthopedie, Ouderengeneeskunde, Overig, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Radiologie, Radiotherapie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, SEH, Sportgeneeskunde, Tandheelkunde, Urologie, Verzekeringsgeneeskunde, Apotheek, GGZ instelling, Huisartsenpraktijk, Niet gebonden aan instelling, Overig 1e lijn, Overig intramuraal, Verpleeg- of verzorgingshuis, Ziekenhuis, Zorg aan huis,

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Zorginstituut Nederland