Projectgroep Duurzame Oogheelkunde

Beschrijving

De Projectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) is een specialisme-overstijgende projectgroep onder de vlag van de wetenschappelijke vereniging NOG. De PGDO streeft naar het verduurzamen van alle processen binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg welke in 2020 mede is ondertekend door het NOG.

De projectgroep wil deze doelen bereiken door informatievoorziening en adviesontwikkeling, met in achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke consensus. Bij deze adviezen (Best Practices) staat patientveiligheid en duurzaamheid voorop. De Best Practices worden in samenwerking met de relevante werkgroepen van het NOG ontwikkeld om een optimaal en effectief draagvlak te creeeren. Er is ook een samenwerking met het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) en de IGJ.

De projectgroep bestaat uit medewerkers binnen de oogheelkunde, zowel oogartsen als OK-verpleegkundigen en TOA’s, en overlegt op regelmatige basis.

Resultaten

De eerste Best Practices zijn tijdens de keynote lecture Duurzame Oogheelkunde op het NOG congres 2021 gepresenteerd. Deze staan op op de site van het NOG waar ook de volgende Best Practices zullen verschijnen. (https://www.oogheelkunde.org/projectgroep-duurzame-oogheelkunde)

Doelen

Best practice Intravitreale injecties
Best practice Disposable patientenjas bij cataractchirurgie
Het betreft twee adviezen (Best Practices) gericht op de meest uitgevoerde operatie en poliklinische behandeling in Nederland; staaroperaties (ruim 180.000) en intravitreale injecties (ruim 300.000 per jaar). Ze bewerkstelligen een CO2 besparing van respectievelijk ruim 250.000 kg en 150.000 kg.

Te benaderen voor

Vragen met betrekking tot verduurzaming van de oogheelkunde. Bereikbaar via mail of LinkedIn.

Oogartsen (met name ook internationaal) die willen bijdragen aan de ontwikkeling van Best Practices.

Array

Website

https://www.oogheelkunde.org/groep/projectgroep-duurzame-oogheelkunde/

Categorie

  • Afval en verbruik
  • Inkoop
  • Oogheelkunde
  • Niet gebonden aan instelling

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Projectgroep Duurzame Oogheelkunde