Voorkom niet-gepast gebruik van urinekatheters, infusen en centrale lijninfusen

19 april, 2022 | Zorginstituut Nederland

Beschrijving

Er worden te vaak routinematig urinekatheters en infusen aangelegd en ze blijven vaak te lang zitten.
In het kader van een onderzoeksproject werd gekeken of dit aantal kon worden verminderd.

Coördinerend umc van het afgeronde project: Amsterdam UMC, locatie AMC.
Deelnemende centra: Amsterdam UMC (beide locaties), Erasmus MC, Flevoziekenhuis, Dijklander ziekenhuis (locatie Hoorn), Spaarne Gasthuis, BovenIJ ziekenhuis.

Voor meer informatie over het project zie link:
https://doenoflaten.nl/projects/urinekatheters-en-infusen/

Resultaten

Het project bij de zeven ziekenhuizen zit in de afrondende fase. 5691 patiënten met katheters zijn beoordeeld en een eerste analyse van de ruwe data laat zien dat het percentage onterechte urinekatheters is gedaald van 32% naar 24%, en het percentage onterechte infusen is gedaald van 22% naar 14%. Het totale gebruik van urinekatheters en infusen bleef stabiel. De meeste onterechte katheters zijn te lang blijven zitten.
De indicaties voor katheters en infusen die regelmatig achterhaald blijken, zijn:
- voor urinekatheters: ‘Accuraat monitoren van de urineproductie bij een ernstig zieke patiënt’
- voor infusen: ‘Toediening van intraveneuze medicatie en/of vocht’

Te benaderen voor

Voor het opschalen van deze effectieve strategie zijn we op zoek naar enthousiaste artsen of verpleegkundigen.
- Stuur een mail naar info@doenoflaten.nl

Array

Website

https://doenoflaten.nl/projects/urinekatheters-en-infusen/

Categorie

  • Afval en verbruik
  • Medicatie
  • Organisatie en gedrag
  • Totale besparing
  • Discipline-overstijgend
  • Interne geneeskunde
  • Klinische geriatrie
  • Longgeneeskunde
  • MDL
  • Ziekenhuis

Contact opnemen

Wil je meer weten of contact opnemen over dit initiatief? Vul dan het contactformulier in op de pagina van de changemaker:

Zorginstituut Nederland