Webinar – Planetary Health across borders

17 juni 2024 | 19.30 - 21.30

Op 17 juni a.s. organiseert Zorg voor Klimaat in samenwerking met de werkgroep GEO een inspirerend webinar met de titel ‘Planetary Health over de Grenzen’. Met dit thema willen we ons richten op planetary health elders. Wat is de invloed van klimaatverandering in andere landen, hoe wordt hiermee omgegaan en hoe kunnen wij hiervan leren?

Drie boeiende sprekers zullen hun inzichten delen:
Arie Glas zal spreken over de situatie in Malawi en hoe klimaatverandering de gezondheid van de bevolking daar beïnvloedt. Artsen zonder grenzen zal hun ervaringen met diverse projecten wereldwijd delen. Tenslotte zal waarschijnlijk een vertegenwoordiger van Friendship, een NGO die zich inzet voor duurzame ontwikkeling, vertellen over de uitkomsten van hun werk.

Dit webinar is speciaal bedoeld voor zorgprofessionals, maar ook voor andere geïnteresseerden in planetary health buiten Nederland.

Aanmelden kan via deze link.

Inschrijven