5th edition – Dutch Global Health Film Festival #DGHFF

zaterdag 12 maart 2022

In de maart gaat de vijfde editie van het Nederlands Global Health Film Festival van start! Met als doel de dialoog te openen wat betreft meerdere GlobalHealth kwesties d.m.v. films en online panel-discussies met experts. De eerste film wordt 5 maart al vertoont, maar wij willen graag de activiteit op 12 maart 2022 uitlichten. Op die dag worden twee films vertoont op het raakvlak van klimaatverandering en gezondheid: Green Warriors – Coal in the Lungs / The Cost of Cobalt. Er is een aansluitende online discussie onder leiding van Dr Mina Stanikic en met onder andere The Cost of Cobalt co-regiseurs Fiona Lloyd-Davies en Robert Flummerfelt.

  • Green Warriors – Coal in the lungs: Jaarlijks sterven 500.000 Europeanen voortijdig door luchtvervuiling. Een van de belangrijkste oorzaken van deze vervuiling is steenkool, dat in veel landen nog steeds wordt gebruikt. En deze luchtvervuiling kent geen grenzen. Het vervuilt het hele continent. Welke machtige lobby houd de kolenindustrie overeind, ondanks dat er krachtig bewijs voor de lichamelijke schade erdoor?
  • The Cost of Cobalt: In de kobaltmijngebieden van Katanga in de Democratische Republiek Congo (DRC) worden baby’s geboren met gruwelijke geboorteafwijkingen. Wetenschappers en artsen vinden steeds meer bewijs van milieuvervuiling door industriële mijnbouw, wat volgens hen de oorzaak kan zijn van een reeks misvormingen, van een gespleten gehemelte tot sommige die zo ernstig zijn dat de baby doodgeboren wordt.

In The Cost of Cobalt ontmoeten we de artsen die de getroffen kinderen behandelen en de wetenschappers die de vervuiling meten. Kobalt mag dan een onderdeel zijn van de wereldwijde oplossing voor klimaatverandering, is het juist dat de volgende generatie van Congo de prijs betaalt voor hun gezondheid? Velen hopen dat hoe meer de wereld hun benarde situatie begrijpt, hoe meer druk op de industrie zal worden uitgeoefend om haar werk op te schonen.

Kijk hier voor meer informatie en (gratis) tickets.