Vragenuurtje van Expertise centrum Verduurzaming Zorg

29 april 2021 | 10:00 - 11:00 uur + 11 mei 2021 | 10:00 -11:00 uur

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is een kenniscentrum voor CO2-emissiereductie van zorgvastgoed. Dit kenniscentrum ondersteunt de zorgsector in het werk aan de klimaatdoelen; 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Hiervoor schrijft het EVZ diverse publicaties, organiseert bijeenkomsten/webinars, faciliteert de portefeuilleroutekaartenaanpak, en nog veel meer. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg wordt uitgevoerd door Milieu Platform Zorgsector (MPZ), Stimular en TNO in afstemming met de brancheorganisaties Actiz, de Nederlandse ggz, MPZ, NFU, NVZ en VGN. 

Elke twee weken organiseert het EVZ een vragenuurtje. In deze korte, laagdrempelige en interactieve sessies kun je vragen stellen over het werken aan een portefeuilleroutekaart en de CO2-reductietool. De volgende data zijn 29 april 2021 10-11 uur en 11 mei 2021 10-11 uur. 

Dus heb jij vragen over CO2-emissiereductie van zorgvastgoed, meld je aan via https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/agenda/.  

In het kort: 
Wat: Vragenuurtje van Expertise centrum Verduurzaming Zorg 
Wanneer: 29 april 2021 10-11 uur én 11 mei 2021 10-11 uur