Webinar 4 – Workshop: Verduurzamen: hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar en toepasbaar op de werkvloer?

8 november 2021 | 19.30- 21.30u

Deadline inschrijvingen 5 november 2021

Kosten: Gratis
Accreditatie is toegezegd

Hoe bespreek je op je werk het thema duurzaamheid? Hoe kun je mensen motiveren om aan de slag te gaan met dit onderwerp? Hoe kom je van een ongemakkelijke discussie over te halen milieudoelstellingen tot een prettig en constructief klimaatgesprek?

Deze webinar geeft zorgprofessionals praktische handvatten in het gesprek over klimaat op de werkvloer. Zo leer je door het klimaatgesprek aan te gaan het draagvlak voor verduurzaming binnen de gezondheidszorg te vergroten.

Deze workshop zal worden gefaciliteerd door klimaatgesprekken. Klimaatgesprekken is een organisatie die workshops geeft, enerzijds om mensen te inspireren zich in te zetten voor een duurzamere leefstijl, anderzijds om handvaten te bieden hoe je het gesprek aan kunt gaan met anderen.

Schrijf je uiterlijk 5 november hier in.