64 organisaties roepen het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

5 september, 2022 | Team Zorg voor Klimaat

64 organisaties, waaronder Zorg voor Klimaat, hebben het kabinet opgeroepen om door te pakken met natuurherstel:

Een toekomst waarin ruimte is voor natuur, een gezond klimaat en natuurvriendelijke landbouw.

Zorg voor klimaat ondertekende een oproep aan het kabinet de plannen in het coalitieakkoord voor natuur en het herstel hiervan tot uitvoering te brengen. De natuur in Nederland staat namelijk onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Als te veel soorten uitsterven of verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. Ook de mens kan niet zonder natuur.

Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Zo helpen goed functionerende veenmoerassen en bossen bij het verminderen van de klimaatverandering. Het nat houden van de bodem voorkomt verzakkingen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een gezonde bodem is bovendien een voorwaarde voor schoon water. Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Daarnaast bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf. Insecten zijn enorm belangrijk als bestuivers van landbouwgewassen, vogels helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten. De organisaties roepen daarom het kabinet op door te pakken met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Want we moeten nu zorgen voor onze eigen toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen.