Green Gyn

5 januari, 2022 | Team Zorg voor Klimaat

In Nederland worden jaarlijks duizenden kinderen geboren waarbij een partusset gebruikt wordt. Deze laatste komt in twee soorten: de herbruikbare en de eenmalige variant. De herbruikbare sets die gesteriliseerd worden vereisen energie, water, chemicaliën en mankracht. De eenmalige variant vereist grote getallen aan sets en afval. Wat is nu de duurzame keuze van de twee? Een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de CE Delft heeft de milieu-impact van deze twee sets vergeleken.

De onderzoekers concludeerde dat de impact van de sterilisatie van herbruikbare sets kleiner is dan het opnieuw produceren, transporteren en verwerken van een nieuwe eenmalige set. Dit wel met de kanttekening dat de herbruikbare sets minstens 3x gebruikt moeten worden (deze kunnen trouwens wel tot 500x herbruikt worden!)  voordat het de duurzame keuze van de twee is. Het inruilen van disposables voor herbruikbare sets levert een besparing op van 1578 kilogram CO2-equivalenten per jaar, wat neerkomt op een autorit van 8103 km per ziekenhuis. 

Om de gynaecologie verder te verduurzamen is de projectgroep Gynae Goes Green van de NVOG opgericht. Wil je meer over hen weten kijk dan hier.

Bronnen: CE Delft ; Medisch Contact

Foto via Pixabay