Green Team maanden – duurzaamheidscommissie Zaans Medisch Centrum

9 februari, 2022 | Team Zorg voor Klimaat

Het tweede Green Team in onze Green Team maanden is het Green Team van het Zaans Medisch Centrum, in het ziekenhuis zelf ook wel bekend als de duurzaamheidscommissie. De duurzaamheidscommissie bestaat sinds november 2019 en is erkend door de raad van bestuur in augustus 2020. Daarnaast is er ook een Green Team OK, met hopelijk in de toekomst ook Green Teams van andere afdelingen. Er is dus een groeiende groene beweging in het ZMC.

Sinds de oprichting zijn al verschillende groene acties opgezet: zo gaat de luchtbehandeling op het operatiecomplex buiten kantoortijden (waar mogelijk) in nachtverlaging, is al 200 kg disposable laryngoscoopbladen ingezameld voor circulaire verwerking en worden voerdraden, interventiecatheters en pacemakers ingezameld voor circulaire verwerking van schaarse metalen. De laatste actie, die zelfs het lokale nieuws haalde, is de pilot met de wasbare OK mutsen die sinds kort zijn geïntroduceerd. Als laatste zijn er steeds meer disciplines betrokken bij de duurzaamheidscommissie, dus niet alleen artsen en verpleegkundigen maar nu ook een apotheker, medewerker van HRM en infectiepreventie; een steeds betere afspiegeling van het ziekenhuis dus.

Met al deze mooie acties willen wij hen graag in het zonnetje zetten.