Hoe een stijgende zeespiegel kan leiden tot een hoge bloeddruk

21 april, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

Voor veel Nederlanders is lastig voor te stellen wat klimaatverandering voor impact heeft op onze gezondheid. In delta kustgebieden zoals in Vietnam, India en Bangladesh ondervinden inwoners aan den lijve hoe een veranderend klimaat hun eigen gezondheid kan schaden; door het gebruiken van een basisbehoefte waar ze niet omheen kunnen: drinkwater.  
 
Een stijgende zeespiegel leidt in deze kwetsbare regio’s tot verzilting van het oppervlaktewater. Inwoners zijn zich vaak te weinig bewust van de risico’s van zout water of zijn hiervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. Onderzoek van Khan et. al in het zuiden van Bangladesh laat zien dat de inwoners tijdens het droge seizoen gemiddeld 5-16 gram natrium per dag binnenkrijgen via drinkwater. Ter vergelijking: in Nederland is de norm vastgelegd op maximaal 300mg voor 2 liter drinkwater.  

Op termijn leidt excessieve zoutconsumptie tot een scala van gezondheidsproblemen: hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, herseninfarcten. Bij zwangere vrouwen blijkt in het zuiden van Bangladesh sprake van een significant hoger risico op zwangerschapshypertensie, (pre-)eclampsie en neonatale morbiditeit en mortaliteit.  
 
De verwachting is dat de komende jaren het probleem van te zout drinkwater zal gaan toenemen. Naast het opvangen van regenwater wordt er geëxperimenteerd met diverse technieken om de kwaliteit van drinkwater te verbeteren. Veelbelovend zijn reverse osmose, nanofiltratie en managed aquifer recharge (MAR); een watervoerende laag in de bodem die vermenging van zeewater met grondwater tegengaat. Om deze technieken effectief toe te passen op grote schaal is meer onderzoek en geld nodig.  
 
Organisaties die zich hiervoor inzetten zijn onder andere Water Aid en Wash Alliance International.

Meer leren over waterzuivering zodat jij straks zelf aan de slag kan gaan? 
Bij de TU Delft start in september een online cursus over reverse osmose en nanofiltratie. In schrijven doe je hier.

Bron: Shammi M, Rahman MM, Bondad SE, Bodrud-Doza M. Impacts of Salinity Intrusion in Community Health: A Review of Experiences on Drinking Water Sodium from Coastal Areas of Bangladesh. Healthcare (Basel). 2019 Mar 22;7(1):50.