Laatste medisch contact gelezen?

14 juni, 2022 | Team Zorg voor Klimaat

Nieuwe gedragscode voor artsen (KNMG) met nieuwe, zeer belangrijke punten!

KNMG presenteert de nieuwe gedragscode voor artsen; https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/gedragscode-voor-artsen.htm. De laatste gedragscode dateerde uit 2013 en bestond uit 67 regels; deze is nu herzien en gecomprimeerd tot een nieuwe 15-tal punten. Zorg voor Klimaat heeft meegedacht en adviezen geleverd voor deze nieuwe set regels met als resultaat dat maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor milieu/klimaat een belangrijke plek hebben gekregen in de gedragscode van de KNMG. Dit geeft aan dat er binnen de gezondheidszorg steeds meer aandacht wordt gegeven aan deze belangrijke onderwerpen!