Meer aandacht voor Planetary health in medisch onderwijs

19 november, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

De relatie tussen gezondheid van de aarde en mens, planetary health, wordt steeds meer mensen duidelijk en het belang van klimaatbestendige zorg begint te groeien. Echter ontbreekt nog bij veel zorgprofessionals de kennis en kunde om dit toe te passen in de praktijk.

De internationale organisatie IFMSA-NL pleit voor vertegenwoordiging van Planetary Health in het medisch onderwijs. Ze schreven een mooi document waarin handvaten worden gegeven voor onderwijs in Planetary Health aan de hand van 19 verschillende thema’s.

Wat is het effect van luchtvervuiling op incidentie en mortaliteit van cardiovasculaire ziektes? Wat is het gevolg van klimaatcrisis op universele mensenrechten? Hoe minimaliseren we het effect van intensive care en anesthesie op het overschrijden van planetary boundaries?

De thema’s lopen breed uit een van infectieziekten tot mentale gezondheid, verloskunde en gesprekstechnieken om met patiënten te praten over dit thema. In het document worden duidelijke leerdoelen voorgesteld en verwezen naar relevante literatuur.

Wordt je ook bewust van leerdoelen die er nog liggen in medisch onderwijs en je leest ze in dit document!

World photo created by freepik – www.freepik.com