Opinie: Bij de opleiding van zorgverleners moet klimaatverandering veel meer aandacht krijgen

13 oktober, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

De commissie Onderwijs binnen Zorg voor Klimaat zet zich in om het thema klimaat en gezondheid  structureel een onderdeel te laten worden van zorgopleidingen. Samen met de CO2-assistent en de werkgroep De Duurzame Verpleegkundige hebben ze een opiniestuk hierover geschreven wat recent is gepubliceerd in de Volkskrant. 

Gezondheidsproblemen zoals toename van astma en hooikoorts, oversterfte door hittegolven en de introductie van tropische ziekten in Europa worden veroorzaakt door de trend van het klimaat. Daarbij draagt de gezondheidszorg met alle afvalproducten en CO2-uitstoot zelf ook bij aan de klimaat problematiek. Dit benadrukt dat klimaat en gezondheid op meerdere manieren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

‘Het is dan ook hoog tijd om (toekomstige) zorgprofessionals te onderwijzen over de gezondheidseffecten van het huidige en toekomstig klimaat én ze handvatten te geven om een duurzame zorgmedewerker te zijn. Het huidige onderwijs schiet daarin tekort.’ Dit terwijl uit een recente enquête blijkt dat het merendeel van de geneeskundestudenten meer wil leren over dit thema en ook door verpleegkundigen wordt het gezien als een cruciaal thema voor hun opleiding. Daarom pleiten deze zorgverleners ervoor om dit thema een structureel onderdeel te laten worden van zorgopleidingen.

Het volledige opiniestuk is op 30 september 2021 gepubliceerd in de Volkskrant en is hier terug te lezen.

Foto door Julius Drost via Unsplash