Zorg voor Klimaat in Medisch Contact

4 augustus, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

Trots! De commissie pleitbezorging van Zorg voor Klimaat schreef een oproep aan de formerende politieke partijen om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te beschouwen als de belangrijkste bedreiging voor de volksgezondheid.
“De besluiten die in het regeerakkoord genomen gaan worden bepalen of we blijven steken in een ziekmakend systeem of de transitie gaan inzetten richting een duurzamer en gezonder Nederland.”

Het artikel verscheen begin juli in Medisch Contact. Voor iedereen bij wie de papieren versie niet thuis op de mat valt is het pleidooi hieronder terug te lezen.

Laat de toekomstige regering de vijf genoemde aanbevelingen van de WHO ter harte nemen en van klimaatbeleid in de nieuwe formatie geen bijzaak maar hoofdzaak maken.
Als zorgverlener kun je hieraan bijdragen door je uit te spreken voor een transitie naar een duurzame gezondheidszorg. In de spreekkamer, in je werkomgeving en in het publieke debat. Zoals Adriaan van Dis sprak in zijn interview door A Quattro Mani over zijn nieuwste boek KliFi: “Als je maar één iemand raakt, kan dat de wereld veranderen”.

Pak door met klimaatbeleid: ook voor de gezondheid

Medisch Contact (no. 26 – 1 juli, pag. 38-39)

Een oproep aan het nieuwe kabinet

Namens ons collectief “Zorg voor Klimaat” roepen wij de formerende politieke partijen op de klimaat- en biodiversiteitscrisis te beschouwen als de belangrijkste bedreiging voor de volksgezondheid. Laten we ervoor zorgen dat het COVID vaccinatieprogramma geen eindstation is, maar het begin is van meerdere urgente acties om de volksgezondheid te verbeteren. De besluiten die in het regeerakkoord genomen gaan worden bepalen of we blijven steken in een ziekmakend systeem of de transitie gaan inzetten richting een duurzamer en gezonder Nederland. 

Ten eerste zijn de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage sociaal-economische status (SES) en een hoge SES onacceptabel hoog. Mensen met een lage SES overlijden gemiddeld 6 jaar eerder en leven 15 jaar eerder met chronische ziekten.

Ten tweede beinvloedt klimaatverandering niet alleen onze leefomgeving, maar ook onze gezondheid. Zo zorgt luchtvervuiling voor long-, hart- en vaatziekten. Op dit moment sterven er in Nederland jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door luchtverontreiniging.

Tenslotte hebben we te maken met een epidemie aan welvaartziekten. Jaar in jaar uit overschrijdt de voedingsmiddelenindustrie  de door de Gezondheidsraad gestelde voedingsnormen. Ongezond eten heeft een hogere CO2 uitstoot bij productie en is een belangrijke oorzaak van obesitas, maar de prijs hiervoor wordt niet betaald. De hoge zorgbelasting en het geneesmiddelengebruik door welvaartziekten dragen ook weer bij aan CO2 uitstoot en medicijnresten in afvalwater. Het is daarom noodzakelijk dat de toekomstige regering zich de recente oproep van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) ter harte zal nemen:

1) bescherm belangrijke natuurgebieden en ga het verlies van biodiversiteit tegen;
2) stap direct over naar duurzame energiebronnen;
3) faciliteer de overstap naar een duurzamer voedselsysteem met meer plantaardige eiwitten en betaalbare gezonde voeding;
4) richt steden groener in. Neem daarbij huidige sociale gezondheidsverschilen in acht en creëer een gezondere leefomgeving voor íedere burger; en
5) werk toe naar een circulaire economie gedreven door welzijn en menselijke waardigheid.