PERSBERICHT ZORG VOOR KLIMAAT: Reactie rapport IPCC AR6 deel III

5 april, 2022 | Team Zorg voor Klimaat

Zorgsector roept kabinet op tot moedig leiderschap om gezondheidscrisis te beteugelen

“Het derde deel van het IPCC rapport is een richtlijn voor moedige leiders die de planeet, gezondheid en sociale rechtvaardigheid voorop stellen,” zegt Jorieke van der Stelt, Huisarts en Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde. Van der Stelt is aangesloten bij het kennis- en netwerkplatform Zorg voor Klimaat. Het klimaat expertpanel van de VN (IPCC) presenteerde vandaag een rapport dat strategieën bevat om de dodenmars die we momenteel bewandelen af te wenden. Het is overduidelijk, er is geen tijd te verliezen: er is geen ruimte meer voor fossiele brandstoffen in onze samenleving. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde al dat de klimaat- en milieucrisis de grootste gezondheidscrisis is van deze eeuw. De veiligheid van onze samenleving staat op het spel. “Als zorgverleners en patiënten moeten wij bij besturen van onze zorginstellingen, medische beroeps- én patiëntenverenigingen aandringen om de rol van gezondheid binnen de klimaatcrisis centraal te stellen.  Wij sporen de overheid aan om over te gaan tot impactvolle actie. Het is de hoogste tijd om onze nationale voetafdruk radicaal te verminderen en ecosystemen te herstellen, in het belang van gezondheid en veiligheid.

Onbegrensde consumptie en productie zijn niet te rijmen met een gezonde wereld stelt verpleegkundige Annemarie Bergsma. Om de toekomst van onze kinderen te beschermen moet het roer drastisch om en is een systeemverandering cruciaal. Langer uitstel van harde en dappere overheidsmaatregelen is geen optie. Zo moet het nationaal grondstoffen- en energieverbruik fors naar beneden. En een schone, fossielvrije energievoorziening is essentieel, met een eerlijke verdeling van middelen zowel binnen als buiten Nederland. “In navolging van een oproep van de WHO, de Global Health Alliance en onze Britse collega’s heeft ook de Nederlandse zorgsector een maatschappelijke verantwoordelijkheid te vervullen,” zegt Bergsma, “De zorgsector onderstreept de urgentie van deze crisis en roept de overheid op zonder aarzeling de aanbevelingen uit dit IPCC rapport ten uitvoer te brengen.”

“Het is hierbij van belang de gezondheidswinst die de systeemverandering met zich meebrengt te benadrukken,” vullen geneeskundestudenten Arte Groenewegen en Jopke Janmaat aan. “Zo is een overwegend plantaardig, pesticidenvrij voedselsysteem en een duurzaam transportsysteem de meest gezonde optie voor zowel het individu als de aarde. Daarnaast is wereldwijd herstel van natuur, ecosystemen en biodiversiteit een voorwaarde voor onze (mentale) gezondheid en welzijn.” De gezondheid van mens, dier en planeet is nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gelukkig zien steeds meer zorgprofessionals de samenhang tussen gezondheid, sociale ongelijkheid en de klimaat- en biodiversiteitscrisis en nemen daarin hun verantwoordelijkheid. Ons ingrijpen van vandaag  is cruciaal om de kans op een gezonde toekomst veilig te stellen. Het tij is aan het keren: kennis- en netwerkplatform Zorg voor Klimaat ziet dat steeds meer zorgverleners hun spreekkamer uitkomen en hun verantwoordelijkheid nemen in het maatschappelijke debat. De klimaatcrisis ís ook een gezondheidscrisis.

Dit bericht is een reactie vanuit initiatiefnemers van Zorg voor Klimaat  die onlangs een ‘Code Rood’ brief en petitie naar minister van Klimaat en Energie Rob Jetten en meerdere ministeries stuurden. Zij riepen op klimaat en gezondheid in al het overheidsbeleid voorop te stellen. De brief werd in korte tijd massaal ondertekend door meer dan 140 organisaties, waaronder AmsterdamUMC, zorgverzekeraars en het Zorginstituut.Zorg voor Klimaat is een landelijke kennis- en netwerkplatform van zorgverleners, dat zich inzet om de transitie naar een duurzame maatschappij en gezondheidszorg te versnellen. Zorgprofessionals met ‘een duurzame missie’ kunnen met elkaar in contact komen en kennis uitwisselen. Tevens organiseert Zorg voor Klimaat zelf webinars, is zij pleitbezorger van ‘planetary health’ onderwijs binnen de medische- en zorgopleidingen. Middels opiniestukken, petities, aanbevelingsbrieven en gesprekken met velerlei stakeholders neemt de organisatie een duidelijk standpunt in binnen het maatschappelijke klimaat- en zorgdebat: ‘klimaat, gezondheid én sociale gelijkheids op alle beleidsterreinen’. www.zorgvoorklimaat.nl