Sterke toename hooikoorts consulten in de huisartspraktijk

7 juli, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

In het voorjaar van dit jaar is er een enorme piek aan consulten bij de huisarts vanwege hooikoortsklachten. Is dit te wijten aan de huidige klimaatverandering?

Er is inmiddels veel onderzoek naar gedaan, en alles wijst erop dat klimaatverandering de ernst en duur van het pollenseizoen sterk zal laten toenemen. De hoeveelheid pollen in de lucht is afhankelijk van de plantensoorten die groeien en het heersende klimaat. Door klimaatverandering wint de Ambriosa terrein, een plant die vele kleine pollen produceert welke tot wel 100km kunnen worden getransporteerd. De Ambriosa plant bloeit later dan de grassen en bomen die op dit moment in Nederland voor de meeste pollenoverlast zorgen. Hierdoor zou de Ambriosa het pollenseizoen met 2 maanden kunnen verlengen.

Temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering zorgt voor een toename van de zaadzetting van planten, waardoor het aantal pollen ook kan toenemen. Daarnaast kunnen hogere temperaturen ervoor zorgen dat pollen en allergenen langer in de lucht blijven hangen en extremere weersomstandigheden zoals toename van wind kunnen zorgen voor een verdere verspreiding ervan. Daarnaast blijkt dat bewoners van stedelijke gebieden meer risico lopen op luchtwegklachten door allergieën dan mensen woonachtig in landelijk gebied. Zo zorgt een verdubbeling van de CO2 concentratie voor een 30-70% toename van pollenconcentratie in de lucht. Brunekreef en collega’s onderzochten in het jaar 2000 in hoeverre pollenconcentraties ook konden worden gerelateerd aan sterftecijfers van hart- en vaatziekten en chronische longziekten. De onderzoekers vonden een sterke correlatie en concludeerden dat zeer kleine deeltjes met biologische oorsprong mogelijk een vergelijkbaar gezondheidseffect hebben als even grote deeltjes afkomstig van luchtverontreiniging.

Geschat wordt dat gemiddeld 20% van de Nederlandse bevolking momenteel hooikoorts heeft. Door grotere schommelingen van het klimaat in de toekomst, zoals veranderingen in temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en wind, kan het aantal mensen met hooikoorts klachten forst gaan toenemen. Wat de exacte impact zal zijn is nog onbekend, maar de verwachting is dat in het jaar 2050 een groot deel van het jaar hooikoorts seizoen zal zijn.

Bronnen:

Effecten klimaat op gezondheid – Actualisatie voor de Nationale Adaptatiestrategie (2016) (rivm.nl)

Hooikoortsradar informeert over hooikoorts en pollenverwachtingen

Pollennieuws | Pollenkalender

infographic_hooikoorts.pdf (nivel.nl)