Temperatuurstijging verhoogd incidentie van diabetes

6 mei, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

Onderzoekers van het LUMC legden in een statistische analyse het verband tussen buitentemperaturen en het voorkomen van Diabetes type 2. Hoe warmer het buiten is, hoe meer mensen diabetes type 2 krijgen. De onderzoekers denken dat het komt door verminderde activiteit van bruin vet bij warm weer. Het onderzoek verscheen in BMJ Open Diabetes Research & Care.  

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een grote data bank in de VS. Over een periode van veertien jaar werd onder vijftig staten gekeken naar het verband tussen het aantal nieuwe gevallen van diabetes type 2 per jaar en de gemiddelde buitentemperatuur. Uit de statistische analyses bleek dat bij 1 C temperatuurstijging, het aantal diabetespatiënten met 0,314 per duizend inwoners toe nam. Omgeraekend naar de populatie in de VS, zijn dat 100 000 nieuwe gevallen van diabetes. 

Daarnaast werd er een analyse op wereldniveau gedaan. Dit werd gedaan met gegevens uit 190 landen van mensen met een verhoogde bloedsuiker. Hieruit bleek, hoe hoger de temperatuur in een land, hoe meer mensen met verhoogde bloedsuikerwaarden. 

De onderzoekers van het LUMC denken dat bruin vet een verklarende factor is voor deze uitkomsten. Bruin vet wordt onder koude omstandigheden actief. Het neemt suiker op uit het bloed, verbrandt dit en zet het om in warmte. De bloedsuiker spiegel daalt dus onder deze omstandigheden. Bij warm weer is bruin vet minder actief, waardoor de bloedsuiker spiegel stijgt en daarmee de kans op diabetes type 2 toeneemt. 

Een ander deel van de verklaring is dat in warme jaren het aantal mensen met obesitas stijgt. Bij hogere temperaturen neemt vaak lichaamsbeweging af, wat leidt tot overgewicht. Overgewicht leidt op zijn beurt weer tot meer diabetes.  

De onderzoekers hebben dus laten zien dat een graad temperatuurstijging op grote schaal kan leiden tot een toename van het aantal nieuwe diabetes gevallen, een belangrijk gegeven met het oog op de mondiale opwarming van de aarde.  

Lees hier het volledige artikel

Bron: Blauw LL, Aziz NA, Tannemaat MR, et al. Diabetes incidence andglucose intolerance prevalence increase with higher outdoor temperature. BMJ OpenDiabetes Research and Care 2017;5:e000317.doi:10.1136/bmjdrc-2016-000317