Toename kanker door klimaatverandering

7 april, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

Door klimaatverandering zal de incidentie van een aantal kankersoorten toenemen, concluderen onderzoekers van de universiteit van San Francisco in een review waarin tientallen wetenschappelijke artikelen werden bekeken. Toename van UV-licht en luchtvervuiling, maar ook verstoring van onze voedselbronnen en druk op onze zorgsystemen zullen hier aan bijdragen. De wetenschappers maakten een overzicht van te verwachten effecten van de opwarming van de aarde op de ontwikkeling van enkele veel voorkomende soorten kanker.

Directe en indirecte gevolgen

Enerzijds zorgt klimaatverandering voor directe gevolgen op onze gezondheid. Zo werden er in 2008 nog 12,7 miljoen kankergevallen geregistreerd waarvan 7,6 miljoen mensen overleden. In 2017 steeg dit aantal sterk, met 24,5 miljoen kankergevallen en 9,6 miljoen doden. Als er niets verandert, zet deze trend sterk door, aldus de onderzoekers. “Door luchtvervuiling, het UV-licht, industriële toxines en verstoring van voedselsystemen (vanwege verminderde beschikbaarheid van fruit en groenten) zal met name de incidentie van longkanker, huidkanker en maagkanker sterk toenemen. Kanker wordt de belangrijkste doodsoorzaak van de 21ste eeuw”.

Daarnaast zijn er ook indirecte gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid. Extremer weer, met een toename van stromen en overstromingen, kunnen grote schade aanrichtingen aan de infrastructuur die nodig is om zorg te kunnen leveren. De beschikbaarheid en kwaliteit van zorg kan hierdoor sterk afnemen. Om kanker adequaat te kunnen behandelen is een vroege diagnose essentieel. De Covid-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat een wereldwijde crisis de medische zorg enorm onder druk kan zetten. Doordat de focus komt te liggen op het bestrijden van de crisis, is er minder aandacht voor andere medische problematiek. Daarnaast kan het zijn dat men er zelf voor kiest om een bezoek aan de dokterof kankerscreeninguit te stellen. Dit leidt er toe dat onder anderen ziektes zoals kanker pas in een later stadium worden opgemerkt

*Lees het volledige artikel hier.