Trouw 09-02: Het hoger onderwijs moet dringend vergroenen, maar hoe?

11 februari, 2022 | Team Zorg voor Klimaat

Trouw publiceerde 9 februari een artikel over het ontbreken van duurzaamheid in (medisch) onderwijs. Onder andere Jorieke van der Stelt wordt in dit artikel aangehaald namens Zorg voor Klimaat: “Duurzaamheid en klimaat komen nog nauwelijks aan bod in opleidingen. Nu pas werken zorgopleidingen aan een mogelijk keuzevak. Dat is te laat.”

In het artikel wordt ook gesproken met hoogleraar Arjen Wals van de universiteit van Wageningen: “Nog steeds nemen scholen en universiteiten vaak te snel genoegen met de stappen die ze hebben gezet. Met een paar nieuwe opleidingen of groene vakken in alle studies ben je nog niet duurzaam.” Henk Tameling, oud-docent en oprichter van de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO), geeft aan dat de groene takken van universiteiten als Radboud universiteit en Wageningen universiteit op dit moment het verst ontwikkeld zijn, maar dat zij door meerdere MBO-opleidingen dreigen te worden ingehaald.

Er is dus dringend meer aandacht nodig voor duurzaamheid in (medisch) onderwijs. Daarom schreef Zorg voor Klimaat op 1 februari 2022 een brief aan ministers Rob Jetten, Ernst Kuipers, Conny Helder, Robbert Dijkgraaf, Dennis Wiersma, Micky Adriaansens, Henk Staghouwer, Mark Harbers, Wopke Hoekstra, Liesje Schreinemacher, Mark Rutte in samenwerking met met De Duurzame Verpleegkundige, de CO2-assistent en MED-ZERO.
We roepen op tot:
1. Klimaatonderwijs (‘Planetary Health’) in al het onderwijs in Nederland
2. Klimaat en gezondheid op alle beleidstereinen
3. Verduurzaming van de zorgsector
 
Ben jij het eens met onze oproep? Steun dit initiatief dan middels mede-ondertekening (dit kan individueel en ook voor organisaties). De brief en petitie zijn hier, in ons eerdere nieuwsbericht, te vinden.

Het hele artikel van de Trouw is hier te lezen.

Afbeelding: Trouw