Verbetering van de zorg én een beter klimaat

7 maart, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

Het verband tussen goede, betaalbare zorg en het behoud van tropisch regenwoud.

WITRUIMTE extra-small

Tropische bossen zijn een van de meest belangrijke natuurlijke koolstofreservoirs ter wereld. Hoewel Indonesië maar 1.4% van de landoppervlakte wereldwijd beslaat, heeft het land 3.6% van deze bebossing wereldwijd. Er zijn strenge maatregelen om te voorkomen dat deze bossen verdwijnen door (illegale) houtkap. Desondanks verdween 60% van de bebossing in de regio West-Kalimantan (Borneo) tussen 1985 en 2001. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het verdienen van extra geld om (de anders onbetaalbare) zorg te kunnen bekostigen, voor dorpsbewoners één van de drijfveren is voor illegale houtkap in dorpen rondom het Gunung Palung National Park (GPNP) in Indonesië

Door een internationaal onderzoeksteam werden medische posten opgericht rondom GPNP. Bewoners van dorpen waar geen illegale houtkap in de regio van het dorp plaatsvond, kregen korting op medische zorg. Het was mogelijk deze kosten te betalen voor zorg via ruilhandel.

Gedurende de looptijd van dit onderzoek (10 jaar) werden er satellietbeelden gemaakt en geanalyseerd om de mate van ontbossing na te gaan. Deze beelden werden vergeleken met beelden uit 32 andere beschermde natuurgebieden. Ook werd er data bijgehouden omtrent het gebruik van de medische posten.

Er bleek een significante afname van ontbossing te zijn van 69.8% in GPNP ten opzichte van andere bossen waar geen medisch programma was uitgerold op basis van de satellietbeelden. Dit komt overeen met het behoud van 6770 hectare regenwoud per jaar en dus het voorkomen van uitstoot van 0.59 teragram aan CO2. Aan een dergelijke reductie van CO2-emissie zou voor overheden normaal een prijskaartje hangen van 65.3 miljoen US-dollar (in 2019).

Mensen kwamen vaker naar de medische posten voor hulp. Ook werd gezien dat patiënten vaker terugkwamen voor vervolgafspraken. In de loop van het onderzoek werd een significante afname gezien in de incidentie van o.a. malaria, tuberculose, diabetes en COPD. Het aantal geboortes nam af, zo ook de perinatale sterfte.

Dit onderzoek laat zien dat het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van medische zorg hand in hand kunnen gaan met positieve effecten op het klimaat.

Bron: Jones IJ, MacDonald AJ, Hopkins SR, Lund AJ, Liu ZY, Fawzi NI, et al., Improving rural health care reduces illegal logging and conserves carbon in a tropical forest. Proceedings of the National Academy of Sciences Nov 2020, 117 (45) 28515-28524; DOI: 10.1073/pnas.2009240117

Meer weten? Of direct zelf iets bijdragen? Kijk op: www.projectplanetid.com/post/deforestation-in-indonesia. Project Planet is een indonesisch duurzaamheidsplatform waar o.a. veel extra informatie te vinden is over ontbossing in Indonesië en tips hoe je als individu een verschil kan maken.