Verkiezingen – stem voor de goede toekomst

17 maart, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

Stem vandaag voor het klimaat en voor de toekomst!

Namens het medische collectief “Zorg voor Klimaat” vragen wij op de dag van verkiezingen aandacht voor de belangrijkste bedreigingen van onze volksgezondheid op de lange termijn: de klimaatcrisis en sociaaleconomische ongelijkheid.

Voorbij het vaccineren
De volgende generatie verdient beter.

Vaccinaties lijken het licht aan het einde van een lange, donkere coronatunnel. Maar hoe vervolgt de weg van de zorgverlening zich ná de corona pandemie? Wat ons betreft niet op de huidige manier, die teveel gericht is op de korte termijn. Gericht overheidsbeleid creëert ook voordelen voor de gezondheidszorg: behoud van het milieu betekent ook behoud van gezondheid.

Namens het medische collectief “Zorg voor Klimaat” vragen wij aandacht voor de belangrijkste bedreigingen van onze volksgezondheid op de lange termijn:de klimaatcrisis en sociaal-economische ongelijkheid.

De coronacrisis heeft ons veel geleerd. Gedrag, gezondheid en leefomgeving zijn sterk gerelateerd aan de ernst van een COVID-19 infectie. Chronische ziekten zoals diabetes, hart-en vaatziekten en overgewicht verhogen de kans op een ernstig beloop van COVID-19. Focus op preventie is essentieel voor onze gezondheid. Het is daarom van belang dat de overheid doortastend beleid inzet ten aanzien van het voorkomen en terugdringen van chronische ziekten. De economische en sociale ongelijkheden maken het voor sommige groepen in de samenleving echter niet mogelijk om een goede gezondheid te bereiken en zijn daarom onrechtvaardig. Gezonde keuzes, zoals verse groente en fruit, zijn vaak duurder dan minder gezonde keuzes, zoals veel bewerkte voedingsmiddelen. Tegelijk is ongezonde voeding ook veel milieu belastender. Met de juiste regelgeving en investeringen kunnende kosten van de zorg dalen, terwijl een gezonde toekomst gecreëerd wordt voor de huidige en volgende generatie(s).

Naast voeding is ook onze leefomgeving bepalend voor onze gezondheid. Luchtvervuiling zorgt voor verlies aan gezondheid en levensjaren en verdere uitstoot van broeikasgassen versterkt dit alleen maar. Nu al stervener in Nederlandnaar schatting 12.000 mensen per jaar vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Wonen in een natuurrijke en gezonde omgeving is nu echter niet betaalbaar voor iedereen. De lagere inkomensklasse woont veelal op plaatsen waar meer luchtverontreiniging voorkomt. Om duidelijk invulling te geven aan het voorkomen van deze ongelijkheid én de klimaatcrisis is het noodzakelijk dat de volgende regering zich gaat aansluiten bij de oproep van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO):

1) bescherm belangrijke natuurgebieden en ga daarmee het van verlies aan biodiversiteit tegen;
2) stap direct over naar duurzame energiebronnen, met aandacht voor schone energiebronnen voorzorginstellingen;
3) faciliteer de overstap naar een duurzamer voedselsysteem met minder vlees en zuivel en betaalbare groente en fruit;
4) richt steden groener in. Neem daarbij huidige sociale gezondheidsverschillen in acht en creëer een gezondere leefomgeving voor íedere burger;
5) stap af van een economie gedreven door winst en materiële groei, werk toe naar een transparante, circulaire economie gedreven door welzijn en menselijke waardigheid.

Als zorgverleners maken wij ons ernstige zorgen om de gezondheid van Nederlandse burgers, óók na corona. Laten we ervoor zorgen dat vaccineren geen eindstation is, maar enkel het begin van een reeks aan noodzakelijke acties om te voorkomen én te genezen. De beslissingen die de aankomende maanden genomen worden bepalen of we blijven steken in een ziekmakend systeem, ofwel de transitie inzetten richting een gezonder, gelukkiger en menswaardiger Nederland.

Florentien Hinsenveld, Eva Wouda, Iris Wichers,Jeffrie Quarsie, Irene Vissers, Hugo Touw en Remcovan de Pas, allen arts en actief binnen het netwerk “Zorg voor Klimaat”.