Verkiezingen – vluchtingen door natuurrampen

15 maart, 2021 | Team Zorg voor Klimaat

Wist je dat er meer vluchtelingen zijn vanwege klimaatgerelateerde weersomstandigheden dan wegens conflict?

Van de 30.6 miljoen vluchtelingen in 135 landen in 2017 was 60% zijn huis ontvlucht als direct gevolg van een natuurramp. Door het ontbreken van basale voorzieningen en toegang tot zorg zijn deze mensen extra kwetsbaar voor gezondheidsproblemen als infecties, trauma, hypothermie, brandwonden, hart- en vaatziekten en complicaties tijdens zwangerschap en bevalling.

Bron: Global report on internal displacement 2018; https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/downloadsa/2018-GRID.pdf

WITRUIMTE small

Daarom stemt Zorg voor Klimaat 17 maart op een partij die niet alleen klimaatverandering serieus wil aanpakken maar zich ook inzet voor een humaan migratiebeleid. Jij ook?

Hulp bij het kiezen?
SOS Moria heeft een kieshulp gemaakt rondom het thema asiel- en migratiebeleid: https://sosmoria.eu/kieswijzer/

Wat kan ik doen?
Steun organisaties die zich inzetten voor de zorg voor vluchtelingen, zoals:
– Stichting Bootvluchteling : https://bootvluchteling.nl/
– SOSMoria: https://sosmoria.eu/
– Migreat: https://migreat.org/